วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ราฟเฟิลส์ กราฟฟิกโชว์ 2007 นิทรรศการกราฟฟิกกลิ่นอายซากุระ ในหัวข้อ ‘aNO DEMO’

สถาบันสอนออกแบบนานาชาติราฟเฟิลส์จัดแสดงผลงานกราฟฟิกดีไซน์ใน ‘aNO DEMO’
H.E.Hideaki Kobayashi เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมี มิสเตอร์ เชง เควน ลง อธิการบดี สถาบันราฟเฟิลส์(ชุดเข้ม) ให้การต้อนรับ พร้อมกับ อาจารย์วาริ โชคล้ำเลิศ จากภาควิชากราฟฟิกดีไซน์
ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการมาจากการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาสาขาออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design) ซึ่งต้องการนำเสนอแนวคิดเรื่อง Information Design หรือการพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านงานออกแบบกราฟฟิคนั่นเอง สำหรับงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ จากการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมอันเก่าแก่และกระแสการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่น เช่น งานโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่โดดเด่น มาถ่ายทอดผสมผสานกับกระแสโลกปัจจุบัน โดยนักศึกษาได้หยิบยกออกมา 10 หัวข้อ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ อาจารย์วาริ โชคล้ำเลิศ อาจารย์หัวหน้าภาควิชากราฟฟิกดีไซน์ ของสถาบันฯ ราฟเฟิลส์
‘aNO DEMO’ หัวข้อการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเล่นคำใน 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น จะแปลว่า เอ่อ..แต่... หากแปลเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่า a no demo แปลว่า ไม่มีงานตัวอย่าง ชื่อเต็มของงานคือ aNo DEMO Graphic Show ไม่ว่าจะเป็นความหมายภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษจะได้ความหมายว่า ดูเหมือนจะไม่ใช่งานกราฟฟิค แต่แท้จริงแล้วคืองานกราฟฟิกดีไซน์แท้ๆ จริงๆ นอกจากนี้จากรูปแบบของการนิทรรศการ เปิดโอกาสให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในบู๊ธ ที่นักออกแบบพยายามจะสื่อสารผ่านวิธีการนำเสนอที่แตกต่าง ๆ กันในแต่ละหัวข้อ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงาน ตระหนักและจดจำถึงความสำคัญในเรื่องนั้น ๆ ได้อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.rdi.in.th หรือโทร 02 -632 7666

ไม่มีความคิดเห็น: