วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กรุงเทพฯ สีเขียวด้วยรถเมล์ NGV รุก ขสมก. ลดภาวะโลกร้อน เปลี่ยนใช้ก๊าซ NGV

บริษัท ซันลอง มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด (Sunlong Motors Thailand Co., Ltd.) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย “รถโดยสาร NGV” กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการเปลี่ยนรถโดยสาร NGV ว่าบริษัทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการรับซื้อรถโดยสารเก่าของ ขสมก. และของรถร่วมบริการ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุใช้งานกว่า 15 ปี และเป็นผู้ให้บริการจัดหารถโดยสาร NGV ใหม่มาทดแทน โดยรถโดยสารรุ่นใหม่ทุกคันจะติดตั้งเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย เป็นโครงการในฝันของคนกรุงเทพฯ ในการได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นด้วยการช่วยลดมลภาวะ ประเทศสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 7,500 ล้านบาท/ปี โดยงบที่ประหยัดได้ในส่วนนี้สามารถนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของ ขสมก. ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ ขสมก. ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลา 3-5 ปี โดยลดปัญหาการขาดทุนปีละ 6,000 ล้านบาท โดยในโครงการนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนรถโดยสาร NGV จำนวน 2,500 คัน ซึ่งจะสามารถลดมลพิษในอากาศได้มากกว่า 250 ตัน/ปี ทำให้การแก้ปัญหามลพิษในกรุงเทพฯได้ผลเป็นรูปธรรม โครงการนี้จึงถือเป็นทางเลือกใหม่ของระบบขนส่งมวลชน ให้คนกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง
นายหลิน เข่อ นั่ว ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันลอง มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด แถลงถึงการเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางเก่าเป็นรถโดยสารประจำทาง NGV ใหม่” เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในการโดยสารรถประจำทาง ซึ่งปัจจุบันรถโดยสารประจำทางยังเป็นระบบขนส่งมวลชนสำคัญในการสัญจรไปมาของผู้โดยสารที่มีรายได้จำกัดมากกว่า 3 ล้านคนต่อวัน
โครงการนี้มีหลายหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย กรมขนส่งทางบก ปตท. ขสมก. รัฐบาลท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน สภาหอการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทูตพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท โกลเด้นดราก้อน (ประเทศจีน) ซึ่งเป็นโครงการที่นับได้ว่าเป็นกรอบของความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่จากทั้งบริษัทเอกชนที่เดินรถร่วมบริการ ขสมก. โดยเบื้องต้นมีบริษัทเอกชนสั่งซื้อรถโดยสาร NGV มาที่บริษัทฯเพื่อให้บริการผู้โดยสารแล้วจำนวน 6 รายรวมกว่า 200 คัน และกำลังอยู่ในช่วงทำความตกลงกับทาง ขสมก. โดยรัฐบาลจีนยินดีสนับสนุนด้วยการส่งมอบรถโดยสารรุ่นใหม่ จำนวน 2,500 คัน โดยทางรัฐบาลไทยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการผ่อนชำระยาวนานถึง 10 ปี นอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนยังยินดีให้ทางรัฐบาลไทยกำหนดอัตราผ่อนซื้อบนพื้นฐานรายได้ของ ขสมก. โดยทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน ยินดีซื้อรถเก่าที่เสื่อมสภาพทั้งหมดคืนในราคาคันละ 300,000 บาท หรือเป็นจำนวน 750 ล้านบาท โดยไม่มีการหักจากค่าผ่อนซื้อแต่อย่างใด
สำหรับจุดเด่นของนวัตกรรมรถโดยสาร NGV นี้อยู่ที่การติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูง ที่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนขับรถ รถทุกคันที่ส่งมอบจะใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยจำกัดความเร็วสูงสุดของการเดินรถ มีระบบล็อคอัตโนมัติหากประตูไม่ปิดให้สนิทรถจะไม่สามารถเคลื่อนที่ออกได้ ที่ด้านข้างประตูและด้านท้ายรถจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแสดงผลผ่านหน้าจอบนแผงหน้าปัดพวงมาลัยรถเพื่อให้พนักงานขับรถสามารถตรวจความเรียบร้อยในช่วงการขึ้นลงของผู้โดยสารและในขณะถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือนการถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับการบริการและความปลอดภัยสูง สำหรับเทคโนโลยีอื่นๆที่ปัจจุบันมีใช้งานอยู่ในระบบรถโดยสารในประเทศจีน ได้แก่ระบบ GPS ที่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนขับรถ ทั้งยังทำให้ศูนย์ควบคุมกลางสามารถควบคุมความถี่ของการปล่อยรถได้ ใช้ปรับเพิ่มความเร็วในชั่วโมงเร่งด่วน หาก นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Ticket ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ด้วยการใช้บัตรคอนแท็คเลสสมาร์ทการ์ด (Contactless Smartcard) เหมือนกับปัจจุบันที่ใช้กับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ( BTS และ BMCL ) ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารแล้ว ยังช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ โดยดำเนินการแบบ

ไม่มีความคิดเห็น: