วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

PS ตั้งเป้าหมายปี’51 สร้างยอดขาย 2 หมื่นล้าน!! พร้อมเปิด 40 โครงการใหม่ ปูพรมทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑล

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) แถลงแผนธุรกิจในปี 2551 ว่าบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายยอดขาย 20,000 ล้านบาท และรายได้รวม 14,000 ล้านบาท โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย คือการขยาย Business Platform ปรับโครงสร้างการบริหารงาน ขยายหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit: SBU) ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Customer Centric) รวมถึงปรับปรุงกระบวนการบริหารและการดำเนินงานในทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับเป้าหมายแผนการเติบโตของบริษัทฯ และแผนการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้รวม 40 โครงการ
“เป้ายอดขาย 20,000 ล้านบาทในปีนี้นั้น เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่ทำได้ 13,646 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 47 % โดยสัดส่วนยอดขายเป็น ทาวน์เฮาส์ 43% บ้านเดี่ยว 31% และคอนโดมิเนียม 26% สำหรับรายได้ตั้งเป้าไว้ที่ 14,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 55% จากปี 2550 ที่มีรายได้จากการโอน 9,054 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ในปีนี้ รายได้หลักยังคงมาจากทาวน์เฮาส์ 53% รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 40% และ 8% จากคอนโดมิเนียมที่จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้”
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้รวม 40 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่เปิดโครงการใหม่รวม 28 โครงการ ในปีนี้โครงการของ PS จะกระจายทำเลมากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยยังคงเน้นทำเลที่มีศักยภาพ และที่สำคัญคือบ้านทุกหลังต้องคุ้มราคาด้วยคุณภาพ มีรูปแบบบ้าน ฟังก์ชั่นการใช้สอย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยโครงการใหม่ในปีนี้ประกอบด้วยทาวน์เฮาส์ จำนวน 21 โครงการ บ้านเดี่ยว 11 โครงการ และคอนโดมิเนียม 8 โครงการ ขณะนี้จัดซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว 14 โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ
นอกจากนี้ในปี 2551 นี้บริษัทฯ กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพ เพิ่มคุณค่า เพื่อลูกค้า PS หรือ Year of PS Customer Value” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงาน PS ทุกคน ต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการ ให้ความสำคัญและใส่ใจในการบริการกับลูกค้า เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการของเราให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายทองมา กล่าวเสริม

ไม่มีความคิดเห็น: