วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

SCIB เสนอทางเลือกเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ 3 บริการ

ธนาคารนครหลวงไทยรุกขยายฐานลูกค้ารายย่อยเปิดให้บริการเงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 บริการ ทั้งประเภทระยะสั้นและเงินฝากระยะยาว รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ออมเงิน ตั้งเป้าระดมเงินฝากประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารเสนอเงื่อนไขเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ 3 บริการ ได้แก่ บริการเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ประเภท 12 เดือน,24 เดือน และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีบริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลา 5 เดือน เสนออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และบริการเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าระบุไว้ สามารถฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 เท่านั้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ฝากเงินตามแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งนี้ ตั้งเป้าระดมเงินฝากประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ธนาคารได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริการเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 7 เดือน ที่สิ้นสุดการให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง 404 สาขา ทั่วประเทศ หรือ SCIB Contact Center 0-2828-8000 หรือ www.scib.co.th

ไม่มีความคิดเห็น: