วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551

โครงการทำดีเพื่อพ่อรวมพลังคนไทยทอดผ้าป่า 2551 วัด นวัตกรรมการทำบุญยุคไฮเทค ทอดผ้าป่าหนังสือออนไลน์ แลกคะแนนแทนบุญ ส่งถวายทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม บัตรเคทีซี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการทำบุญยุคไฮเทค ใช้ระบบทอดผ้าป่าหนังสือออนไลน์ส่งข้อมูลจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลกผ่านเว็บไซด์ www.dmgbooks.com นำเสนอชื่อวัดและจังหวัดที่ประสงค์จะถวายกองผ้าป่า และใช้คะแนนสะสมจากสมาชิกบัตรเคทีซีกว่า 2 ล้านบัญชีทั่วประเทศ แลกเป็นกองผ้าป่า 100 คะแนนเท่ากับ 10 บาท และนำส่งทั่วประเทศโดยไปรษณีย์ไทย ตั้งเป้าขั้นต่ำ 2551 วัด เริ่มตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ศกนี้
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก โครงการพระสงฆ์นำชัย คุ้มภัยใต้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท รีโนวา จำกัด สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด จัดทำโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด โดยมุ่งรณรงค์ให้คนไทยกระทำความดีโดยการปฏิบัติบูชาทางกาย วาจา ใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด เปิดโอกาสให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกมีโอกาสถวายกองผ้าป่าร่วมกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน อาทิ ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ภายในกองผ้าป่าได้เน้นหนังสือธรรมะจำนวน 15 เล่ม รวมทั้งหนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หนังสือกล่องบุญ หนังสือวิปัสสนากรรมฐานจากยุวพุทธิกสมาคมฯ และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ อาทิ แชมพูฟอลเลส และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปตราเกษตร
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ กล่าวว่า โครงการทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ามหากุศล 2551 วัด เกิดขึ้นโดยความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการทำบุญเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีความพิถีพิถันในการถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้ามาเช็กรายละเอียดและนำเสนอชื่อวัดได้ที่ www.dmgbooks.com พร้อมกรอกรายละเอียดและชื่อบุคคลที่ต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ นอกจากนี้ การร่วมบุญยังสามารถทำได้หลายช่องทาง ตั้งแต่การแลกคะแนนจากบัตรเคทีซีเพื่อร่วมในกองผ้าป่า การหักบัตรเครดิต การโอนเงินระบบ Money Transfer เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 092-0-03802-6 ในนาม "บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด" พร้อมส่งสำเนาสลิปโอนเงินมาที่แฟกซ์ 0-2685-2298-9 หรืออีเมล info@dmgbooks.com โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 02 685 2254

ไม่มีความคิดเห็น: