วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

CAT Telecom พลิกโฉมสู่ภาพลักษณ์ใหม่

CAT ปรับภาพลักษณ์องค์กร สร้างแบรนด์ ‘CAT’ ยุคใหม่รับการแข่งขันธุรกิจโทรคมนาคม ย้ำจุดแข็งเทคโนโลยีโครงข่ายทั่วโลกผสานคอนเซ็ปต์ “สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร” ตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มไลฟ์สไตล์ พร้อมปรับวัฒนธรรมองค์กรและระบบเอกลักษณ์ใหม่เป็นหนึ่งเดียวทั่วประเทศ
บมจ.กสท โทรคมนาคม จำกัด(CAT Telecom) โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ นายพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจการตลาด ร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ในโอกาสดำเนินกิจการครบ 5 ปี
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความพยายามปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้คนและสังคมปัจจุบันที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็ว ทันใจ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง CAT ได้วางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่มุ่งนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับผู้บริโภคในทุกด้าน ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา และการดำเนินธุรกิจ
ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของ CAT ได้จากบริการหลากหลายรูปแบบที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยภายใต้แบรนด์ CAT จะมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการเพิ่มเติมจากที่มีในปัจจุบัน พร้อมกับขยายการให้บริการใน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ทำการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไร้สายบนเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายความเร็วสูงสำหรับการสื่อสารทั้งภาพ เสียง และมัลติมีเดีย เพื่อรองรับระบบ 3G และ CDMA
ธุรกิจบรอดแบนด์ ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงลูกค้าที่เป็นEnd-user อย่างกว้างขวางผ่านโครงข่ายต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการผ่านสายเคเบิ้ลทีวี ผ่านสายไฟฟ้าหรือ Broadband Power Line (BPL)ผ่านสายไฟเบอร์หรือ Fiber to the Home (FTTH) รวมทั้งล่าสุดที่ได้ทดสอบเทคโนโลยีไร้สาย WIMAX เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
อีกกลุ่มธุรกิจคือ การหลอมรวมเทคโนโลยี(Convergence) โดยนำเอาจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและบริการที่เรามีอยู่มาจัดรวมเข้าด้วยกันให้เป็นช่องทางในการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคอาทิ IP TV, Multimedia, Triple Play, Internet TV, รวมทั้ง Quaduply ที่มีการเชื่อมช่องสัญญาณทั้งโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ไว้ในเครื่องรับเครื่องเดียว
นอกจากนี้ CAT ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย โดดเด่น สร้างการจดจำ สร้างความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ และมั่นใจในแบรนด์ CAT ให้กับผู้บริโภค ด้วยการเปิดตัวโลโก้ใหม่ซึ่งใช้โทนสีส้ม-เทา แสดงถึงความเป็นผู้นำร่วมสมัย กล้าเปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ขณะที่เส้นโค้งพุ่งไปข้างหน้าเปรียบได้กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในอนาคต และชุดเอกลักษณ์พนักงานที่ปรับให้สะท้อนบุคลิกภาพทันสมัย รวมทั้งการปรับปรุงระบบเอกลักษณ์อื่นๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น นามบัตร แบบพิมพ์ ป้ายทางเข้า ป้ายบอกทาง และรถยนต์ ฯลฯ นอกจากนี้สำนักงานบริการลูกค้าของ CAT Telecom จะปรับรูปแบบใหม่ด้วยแนวคิด“Exhibition Café” สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและคล่องตัวยิ่งขึ้นในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้จะทยอยปรับเปลี่ยนเพื่อให้ครอบคลุมจุดต่างๆ อย่างครบถ้วนต่อไป
CAT ยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร ปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ให้บุคลากรทุกส่วนงานมีการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ ด้วยความกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว สุภาพอ่อนโยน จริงใจและ สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ ตลอดจนส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพัฒนาบริการแก่ลูกค้า บนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของ CAT Telecom ที่ครอบคลุมการดำเนินงานสำคัญๆ ทุกด้านนี้จะดำเนินการ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 6 เขตเพื่อภาพรวมที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผู้บริหาร CAT เชื่อว่าจะสามารถสร้างองค์กรให้เป็นแบรนด์ที่มีพลังในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ที่สามารถหลอมรวมเทคโนโลยีทันสมัยทั้งในวันนี้และอนาคตเพื่อตอบสนองธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: