วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “TOT YOUNG CLUB : connect everyone” เฟ้นหา 20 เยาวชนรักษ์โลก ช่วยลดภาวะโลกร้อน

บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) โดย นายวรุธ สุวกร รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “TOT YOUNG CLUB: connect everyone” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เยาวชนช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ ลานเอเทรี่ยม 1 สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพ
โครงการ TOT YOUNG CLUB ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญ ของชาติร่วมกิจกรรมที่ผสมผสาน ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการที่น่าสนใจที่มีความเหมาะสมกับภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนและชุมชน โดยรวม
นอกจากนั้น ทีโอที ยังมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้ร่วมมือกับเยาวชนของชาติไทยในการสร้างความรัก ความเข้าใจ และร่วมกันเป็นผู้ที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม “TOT YOUNG CLUB: connect everyone” เป็นกิจกรรม TOT YOUNG CLUB ที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยง ให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึง “การลดภาวะโลกร้อน” และสื่อสารส่งข้อมูลให้แก่น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนชนบทในรูปแบบของค่ายอาสา ซึ่งเป็นห้องแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติจริง
นายวรุธ สุวกร กล่าวว่าสำหรับกิจกรรม TOT YOUNG CLUB : connect everyone ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ตั้งแต่การโหวตหาตัวแทนอาสาออกค่ายมหาวิทยาลัยละหนึ่งคนจากจำนวนทั้งสิ้น 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ “พี่อาสา” สื่อสารเรื่องโลกร้อนแก่น้อง ๆ เยาวชน โรงเรียนวัดวังกะจะ จ.ฉะเชิงเทรา โดยชักชวนกันปลูกผักร่วมลดภาวะโลกร้อนนอกจากนั้น ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสการนำเอาสิ่งของที่ใช้แล้วมาดัดแปลงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ใหม่ด้วยตัวเอง รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความสามารถของน้อง ๆ นักศึกษาในตลาดนัดที่นำเอาของ น่าใช้ น่าโชว์ นำมาขายหรือ แลกเปลี่ยนกันได้ใน “TOT IDEA MARKET” ปิดท้ายด้วยมินิ คอนเสิร์ต จากศิลปินค่ายอาร์เอส อาทิ บีม , เล้าโลม , แบล็ค วานิลา, โจ - ป๊อบ ,แอมฟาย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: