วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล คว้ารางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการดีเด่นใน Thailand Tourism Awards 2008

คุณพิทักษ์ นารี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล กรุงเทพ จำกัด เข้ารับรางวัลดีเด่นประเภท แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนการ แห่งปี 2551 (Award of Outstanding Performance in Recreation Tourist Sites category) จากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน การมีส่วนร่วม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงธรรมาภิบาล เชื่อมโยงในภาพรวม และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น: