วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ซีเกท ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัว“ค่ายเยาวชนสมองแก้วเกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22”

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ชั้นนำของโลก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22 เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอผลงานทางวิดีโอและมัลติมีเดีย
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22 จัดมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน ศกนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดค่ายเยาวชนที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันน่าตื่นเต้นและประทับใจแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในปีนี้กิจกรรมในค่ายจะเน้นให้เยาวชนตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเน้นเรื่องสภาวะโลกร้อน กิจกรรมในค่ายจึงให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเราด้วยเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
“เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของค่ายฯ คือการสนับสนุนให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและมีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความสนใจในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต สิ่งที่เราเน้นหนักคือการทำให้พวกเขามีความตื่นเต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับการยกระดับทักษะและความชำนาญในด้านต่าง ๆ ของพวกเขา ซึ่งสามารถนำมาใช้สำหรับการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ กล่าวเสริม
นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงาน บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ค่ายเยาวชนสมองแก้วเกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22 เกิดจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน โดยบริษัทซีเกทได้ให้การสนับสนุนค่ายเยาวชนสมองแก้วเกษตรศาสตร์-ซีเกท อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อให้เยาวชนไทยมีทักษะที่จำเป็นในวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเช่นในปัจจุบัน”
ในค่ายเยาวชนสมองแก้วเกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22 เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 13 ปีจำนวน 220 คนจะได้เรียนรู้ว่าพวกเขาจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร นอกจากนี้ พวกเขายังมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของพวกเขาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 22 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 โดยติดต่อ
1. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1403 โทรสาร 0-2579-6245
2. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 0-2562-0951-4 โทรสาร 0-2562-0950
3. ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. 034-281-650-1 โทรสาร 034-281-650

ไม่มีความคิดเห็น: