วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

ไทยพาณิชย์ ผนึก ศศินทร์ มอบรางวัล “Bai Pho Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 2 ชูศักยภาพผู้ประกอบการไทย

5 ธุรกิจไทย คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Pho Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 2 ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บอทานิค จำกัด และ บริษัท เบอร์แทรม เคมิคอล(1982) จำกัด สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการและมาตรฐานที่ดีแก่วงการ SME ไทย โดย นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น โดยธนาคารมุ่งให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยรุกพัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจ SME รายอื่น มุ่งสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดี และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกได้มอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการ SME ไปแล้ว 5 ราย ซึ่งได้รับการ ยอมรับถึงความโดดเด่น และสร้างความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจ SME ได้เป็นอย่างดี”
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ กล่าวถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การมีคุณภาพสูง (Quality) การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) การสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างตราสินค้า (Branding) การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)”
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก กล่าวว่า “ในรอบที่ 2 นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 120 บริษัท และมีมติให้ธุรกิจได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
1. บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสาหร่ายทอด ที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 80% เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้รับรางวัลโดยมีความโดดเด่นในมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างตราสินค้า
2. บริษัท บอทานิค จำกัด ผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องหอม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
3. บริษัท เบอร์แทรม เคมิคอล(1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาหม่อง ภายใต้ตราสินค้า “เซียงเพียว” ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างตราสินค้า และการริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
4.บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋องในอุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
5. บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้บุกเบิกธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) และนำเทคโนโลยีสาย LAN มาใช้ในประเทศไทยเป็นรายแรก และปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดธุรกิจ Cabling มากที่สุดในไทย ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น: