วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

สสส. สคล.รณรงค์ของขวัญปลอดเหล้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ของขวัญปลอดเหล้า โดยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นับว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ คนไทยส่วนมากนิยมอวยพรและขอพร โดยการมอบของขวัญต่อกัน เช่น ผลไม้ ศิลปหัตถกรรมต่างๆ หรือสิ่งที่เป็นมงคล เช่น พระพุทธรูป แต่ปัจจุบันค่านิยมเปลี่ยนไปมาก ทำให้การมอบสิ่งของเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งนอกจากจะเน้นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้ว ยังมิได้ตระหนักถึงคุณค่าและคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยด้วย
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสินค้าอันตรายที่เริ่มนิยมมอบแก่กัน ถือเป็นการสร้างนิคมที่ผิดในการนำไปมอบเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ ดังนั้น การมอบของขวัญในโอกาสสำคัญเช่นนี้ ผู้ให้ควรเลือกของขวัญที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพสำหรับคนที่รัก” รองปลัด วธ.กล่าว
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า โครงการ “ของขวัญ ปลอดเหล้า” จัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์การมอบและรับของขวัญที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลปีใหม่ ปัจจุบันมีการอวยพรปีใหม่ด้วยการมอบของขวัญ เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ และแสดงความเคารพต่อกัน แต่ในเทศกาลดังกล่าว อาจมีผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สร้างค่านิยมให้ผิดศีลธรรม ส่งผลถึงการทำลายสุขภาพ การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ดังนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ใช่สินค้าธรรมดาที่จะนำมาเป็นของขวัญแด่คนที่รัก ตลอดจนในโอกาสอื่นๆ อีกด้วย
“จะเห็นได้จากผลสำรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในปี 2551 ที่ผ่านมา จากตัวอย่างร้อยละ 48.77 เป็นกระเช้าปีใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรายการอยู่ด้วย ราคาเฉลี่ยสูงสุด 9,567.33 บาท และต่ำสุด 2,540 บาท เฉลี่ยแล้วราคากระเช้าปีใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรายการนั้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,053.67 บาท ส่วนราคากระเช้าปีใหม่ที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ราคาเฉลี่ยสูงสุด 2,631.90 บาท และต่ำสุด 503 บาท จะเห็นได้ว่า อัตราเฉลี่ยของกระเช้าปีใหม่ที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาประมาณ 1 ใน 3 ของกระเช้าปีใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรายการ” ปธ. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการขายกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นทาง สำนักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงออกมาประกาศเตือน ผู้ประกอบการว่า การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย หรือการจัดกระเช้าของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดไม่สามารถกระทำได้ เพราะเป็นความผิดมาตรา 30(5) และอาจจะเป็นความผิด ตามมาตรา 32 กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551

ไม่มีความคิดเห็น: