วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

เมืองไทยประกันชีวิตยิ้มส่งท้ายผลงานเข้าเป้าแชมป์มั่นคงแข็งแกร่ง

เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย ประกาศความสำเร็จของปี 2551 ด้วยการตลาดที่หลากหลายมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ชูเบี้ยประกันรับรวม 15,446 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 25.8 % (มกราคม – พฤศจิกายน 2551) ยืนยันความเป็นหนึ่งทางด้านการบริการที่เหนือกว่า พร้อมการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมั่นคงแข็งแกร่งต่อไป
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้นั้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จเกินคาด ซึ่งพิจารณาได้จากผลประกอบการที่โตเกินความคาดหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ด้านของบริษัทฯ ทั้งด้านบุคลากรและฝ่ายขาย ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้านเทคโนโลยีเครื่องมือการขายทันสมัย การพัฒนาช่องทางการตลาดให้มีครบทุกช่องทางซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งนับได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำของนโยบายหลักนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราเติบโตสูงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยเบี้ยประกันรับรวม มกราคม – พฤศจิกายน 2551 สูงถึง 15,446 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 25.8 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับปีแรก 6,209 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22.2 และเบี้ยประกันรับปีต่อไปสูงถึง 9,238 เติบโตร้อยละ 28.3 ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ
สำหรับหัวใจของความแข็งแกร่งของบริษัทประกันประกันชีวิต คือ เงินกองทุน นั้นบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ดำรงเงินกองทุน 6,833 ล้านบาท (ม.ค.-ส.ค.2551) สูงถึง 746% ซึ่งเมื่อเทียบกับเงินกองทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)กำหนด
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางธุรกิจจากสถาบัน Standard & Poor’s ในระดับ BBB+/Stable และ Fitch Ratings (Thailand) ที่ AA/Stable และจากFitch Ratings (London) ที่ BBB+/Stable โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 54,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2550 ร้อยละ 15 และมีเงินสำรองประกันภัย 45,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2550 ร้อยละ 16 จึงถือเป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในอีกระดับหนึ่ง
นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เอาประกันของเรา โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาให้หลากหลายตามลักษณะของไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและเน้นให้ครอบคลุมผู้เอาประกันทุกกลุ่มทั่วประเทศ ซึ่งผู้เอาประกันของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็นลูกค้าของเรา ซึ่งสิทธิพิเศษต่างๆ เหล่านี้บริษัทฯ มอบให้เฉพาะผู้เอาประกันที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club เท่านั้น และยังคงจัดกิจกรรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้เอาประกันทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ด้วยการขยายศูนย์บริการลูกค้า (CSC: Customer Service Centre) โดยเริ่มจัดตั้ง ณ สำนักงานภูมิภาคเชียงใหม่ สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และเดินหน้าขยายศูนย์บริการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานสาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานสาขาเชียงคำ จ.พะเยา และสาขาต่อๆ ไปเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดแก่ผู้เอาประกัน
ในโอกาสนี้บริษัทฯ เน้นในเรื่องการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนโยบายหลักในการดำเนินงานที่มิได้มุ่งประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียวและได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ จัดทำโครงการ “ห้องสมุดนี้เพื่อน้อง” ซึ่งเป็นการมอบห้องสมุด พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในภาคต่างๆ ของประเทศ ทั้งยังร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุน กิจกรรมการ อนุรักษ์ช้างไทยร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ และจัด “โครงการฝูงบินปะการัง...เพื่อทะเล” ร่วมกับกองทัพอากาศและมูลนิธิเพื่อทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์แนวปะการังและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นการร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้

ไม่มีความคิดเห็น: