วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับหอศิลปม.กรุงเทพ จัดนิทรรศการ “Positive Living”

นายทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (แถวหน้าที่4 จากซ้าย) ร่วมกับอาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (แถวหน้าที่1 จากซ้าย) แถลงข่าวจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ “Positive Living” ภายใต้แนวคิด “เราสามารถสร้างความสุข ความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตของเรากับโลกและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นได้อย่างไร” ผ่านการเชื่อมโยงมุมมองทางสถาปัตยกรรมกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่มีผลมาจากการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี โดยฝีมือผู้สร้างสรรค์ผลงาน 13 ท่าน ได้แก่ พรชัย บุญสม, ร.ศ.กมล เผ่าสวัสดิ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ประทีป สุธาทองไทย, โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, จิตต์สิงห์ สมบุญ, พรพิไล+จิระเดช มีมาลัย, อนุทิน วงศ์สรรคกร, ธนพล แก้วพริ้ง, ธีรภาพ โลหิตกุล,วินทร์ เลียววาริณ และป๊อด Modern Dog
โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 31 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทรศัพท์: 0 2350 3626

ไม่มีความคิดเห็น: