วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552

SCIB ปรับโฉมเครื่องแบบใหม่ New Look New Life (Style)

ธนาคารนครหลวงไทยปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่ ต้อนรับปี 2009 ด้วยชุดเครื่องแบบพนักงานที่เน้นความทันสมัยและความคล่องตัวในการทำงาน รองรับรูปแบบสาขาใหม่ในต้นปีหน้า
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้มีแผนในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของธนาคารและบริษัทในเครือในปี 2552 โดยเน้นความทันสมัย มีเอกลักษณ์ ซึ่งในก้าวแรก ธนาคารได้มีการเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานใหม่ทั้งชายหญิงที่เน้นความทันสมัยและความคล่องตัวในการทำงาน ธนาคารได้มอบความไว้วางใจให้ “คุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์” ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง เป็นผู้ออกแบบ สำหรับลายผ้าของเครื่องแบบใหม่เป็นลาย Graphic 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีเทา โดยทุกสีล้วนมีความหมาย คือ “สีแดง” แสดงถึงความกระฉับกระเฉง และเปี่ยมไปด้วยพลัง “สีฟ้า” แสดงถึงความสงบ ความจริงใจและซื่อตรง “สีเหลือง” แสดงถึงความฉลาด มองโลกในแง่ดี เป็นสีที่บ่งบอกในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และ “สีเทา” แสดงถึงความหนักแน่น มั่นคง ช่วยเสริมความมาดมั่นในตัวผู้สวมใส่ ซึ่งเครื่องแบบใหม่นี้มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ให้เหมาะกับลักษณะของการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบพิธีการ แบบปฏิบัติการสาขา Modern Branch และแบบปฏิบัติการภาคสนาม
“นอกจากการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานใหม่แล้ว ธนาคารยังมีแผนปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่อง โดยจะทำการปรับรูปแบบสาขาทั้งภายในและภายนอกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีเอกลักษณ์เฉพาะ มี Concept ที่ชัดเจน ซึ่งจะสะท้อนในรูปของงานดีไซน์ที่มีการเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ ป้าย และองค์ประกอบต่างๆ ทั้งนี้จะเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าเมื่อมาใช้บริการ” นายชัยวัฒน์กล่าว
สำหรับการปรับรูปแบบสาขา ธนาคารได้คัดเลือกบริษัทที่มีความเป็นสากลและมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ (Design) และการก่อสร้างชั้นแนวหน้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบงาน Interior โดยใช้แนวคิดในการออกแบบและรูปแบบที่สวยงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (Identity) ของธนาคาร เน้นการปรับพื้นที่ส่วนของลูกค้าให้มากขึ้น มีลักษณะโปร่ง โล่ง ใช้โทนสีแดงและขาวเป็นหลัก เสริมด้วยวัสดุมันวาวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผสมผสานกับ Graphic และแฟชั่นในปัจจุบัน เน้นให้เกิดบรรยากาศสบายเป็นกันเอง ส่งผลให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ที่ลงตัว และจะเสริมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับรองรับลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้คัดเลือกสาขาต้นแบบทั้งหมด 26 สาขา จากเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค เพื่อทำการปรับปรุงตามโครงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ ซึ่งสาขาที่จะเริ่มดำเนินการก่อน ได้แก่ สาขาชาญอิสสระ (พระราม 4) และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมีนาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น: