วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สมิติเวชฉลอง 30 ปี “ตรึงราคา – ลดค่าห้อง 30%” ขอบคุณคนไทย

สมิติเวช โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ส่งแคมเปญแรง “ตรึงราคา – ลดค่าห้อง 30%” ฉลองครบรอบ 30 ปี ขอบคุณผู้บริโภค พร้อมช่วยผ่อนเบาภาระ พาลูกค้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ เริ่มแคมเปญ มกราคม – มิถุนายนนี้
มร. เรมอนด์ ฌอง กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สมิติเวช ได้เปิดให้บริการแก่ชาวไทยด้วยความใส่ใจมานานถึง 30 ปีเต็ม โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกก้าวย่างของชีวิต ซึ่งทำให้เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ได้รับการยอมรับไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เห็นได้จากรางวัลระดับภูมิภาคหลายรางวัลที่เราได้รับ จากนี้ไป เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการและความเป็นเลิศทางการแพทย์ของเราอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง”
แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวเสริมว่า ” ในโอกาสครบรอบปีที่ 30 นี้ ทางโรงพยาบาลต้องการจัดกิจกรรมฉลองที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดแคมเปญนี้ขึ้น ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกก้าวย่างของชีวิตแล้ว ยังสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยด้วย ”
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 นี้ สมิติเวชจะยังคงตรึงราคาค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่สมิติเวชได้ประกาศนโยบายดังกล่าว เนื่องจากต้องการผ่อนภาระของผู้บริโภคในช่วงที่วิกฤติทางเศรษฐกิจกำลังก่อตัว นอกจากนี้ ในช่วงดังกล่าว สมิติเวชยังจะให้ส่วนลดค่าห้องพัก 30% อีกด้วย
ขณะเดียวกัน สมิติเวชก็จะยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการสู่การเป็น ” Hospital without Walls ” หรือโรงพยาบาลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนกและส่วนงานต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารที่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างแท้จริง โดยในช่วงกลางปี 2551 ที่ผ่านมา สมิติเวชได้เปิดตัวระบบไอทีที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลของแผนกต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและทีมแพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอย่างรวดเร็วจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อให้การรักษาและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ที่มาใช้บริการของสมิติเวชก็สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและโลกแห่ง
ความบันเทิง รวมถึงการบริการต่างๆ ได้สะดวก อาทิเช่น บริการด้านข้อมูลและความบันเทิง ระบบโทรศัพท์ IP-Phone และบริการ I-Care ซึ่งเป็นการวินิจฉัยโรคทางไกลที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้
นอกจากแคมเปญดังกล่าวแล้ว สมิติเวชยังจะฉลองครบรอบ 30 ปี ด้วยการดูแลพนักงานของโรงพยาบาลอย่างดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันจะประสบความท้าทายมากมาย แต่สมิติเวชก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีการเลิกจ้างงาน และจะลงทุนเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
พร้อมกันนี้ สมิติเวชจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาวงการแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการแพทย์เชิงป้องกันและการให้การศึกษา เพื่อปูรากฐาน สร้างองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สมิติเวชได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพที่จะให้ความรู้ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการสร้างสังคมที่แข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ของสมาคมฯ รวมทั้งยังจะมีการจัดสัมมนา และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
“การที่องค์กรหนึ่งๆ จะเดินทางมายาวไกลและสร้างความสำเร็จได้อย่างมั่นคงนานถึง 3 ทศวรรษไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนทั่วทั้งองค์กรที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปในทิศทางที่ต้องการได้ สำหรับสมิติเวช เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทำได้ และเราพร้อมที่จะทำให้เจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกก้าวย่างของชีวิตประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น และยังประโยชน์ให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่อไป” มร. ฌองกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: