วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดตัว “KRUNGSRI PA Prompt” ประกันอุบัติเหตุสำเร็จรูป ไม่ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมคุ้มครองทันที

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำเร็จรูป “KRUNGSRI PA Prompt” คุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุรูปแบบต่าง ๆ ในราคาประหยัด เพียง 299 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 400,000 บาทต่อปี สมัครง่ายเพียงใช้บัตรประชาชน รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงิน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2552 ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกแห่งทั่วประเทศ
นายรอยย์ กุนารา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า KRUNGSRI PA Prompt เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุที่ธนาคาร และ บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นตามแนวคิด “คิด...ให้ชีวิตสบาย” ของธนาคาร เพื่อลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ KRUNGSRI PA Prompt ที่นำเสนอในรูปแบบบรรจุกล่องได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เพียงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการซื้อประกัน ไม่ต้องกรอกใบสมัครก็จะได้รับการอนุมัติการประกันภัยทันที
นาย รอยย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ KRUNGSRI PA Prompt ให้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ลูกค้าสัมผัสสินค้าประกันภัยได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการออกแบบกรมธรรม์ชนิดบรรจุกล่อง ซึ่งลูกค้าสามารถหาซื้อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ KRUNGSRI PA Prompt มีจุดเด่นที่การเสนอเบี้ยประกันราคาประหยัดเพียง 299 บาทต่อกล่อง ซึ่งเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยลูกค้าจะได้รับความคุ้มครอง 1 ปีนับจากวันชำระเบี้ยประกัน ครอบคลุมครบครันภายในกรมธรรม์เดียวทั้งในกรณีการสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุต่างๆ การฆาตกรรม และการก่อการร้าย
นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมพัฒนา KRUNGSRI PA Prompt ขึ้นจากความรู้และความ เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยของบริษัท และความต้องการของลูกค้าที่มองหาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ ดังนั้น KRUNGSRI PA Prompt จึงเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่ม และมั่นใจว่าลูกค้าจะให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี ในอนาคตบริษัทศรีอยุธยาประกันภัยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าต่อไป
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร KRUNGSRI PA Prompt นั้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 65 ปี เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ไม่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง หรือได้รับบาดเจ็บ ณ วันที่ขอเอาประกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองโดยย่อดังนี้
• ความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะ
• ความคุ้มครอง 200,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป
• ความคุ้มครอง 100,000 บาท จากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันมีสาเหตุมาจากการ ถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย ภัยจากการก่อการร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สำหรับในช่วงส่งเสริมการขายนี้ผู้เอาประกัน 30,000 ท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาหมีมูลค่า 95 บาทสมนาคุณฟรี
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำเร็จรูป KRUNGSRI PA Prompt ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ KRUNGSRI Call Center 1572 หรือเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา http://www.krungsri.com/

ไม่มีความคิดเห็น: