วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Post Forum 2009

Post Forum 2009 ผ่าแผนปฏิบัติการงานฟื้นเศรษฐกิจไทย: Rescuing the Thai Economy: Plan of Action" โดยผู้เข้าร่วมงานได้ฟังปาฐกถาพิเศษจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ เรื่องนโยบายและแผนงานเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำลังซบเซา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

ไม่มีความคิดเห็น: