วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

บลจ.วรรณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 13.6%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด แถลงผลการดำเนินงานในปี 2551 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 13.6%
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2551 และแถลงแผนงานประจำปี 2552 ในงานแถลงข่าวว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมานั้น บลจ.วรรณ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารทั้งหมด 71,360.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 อีก 9,475.81 ล้านบาทคิดเป็น 13.57%
บลจ. วรรณ ได้ออกกองทุนให้มีนโยบายหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1NEWCAP) กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PFFUND) กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 (1FIXFIF1Y/1) และกองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย (1AM-TG)
ดร.สมจินต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.วรรณ มีแผนที่จะออกกองทุนใหม่ในปีนี้ โดยจะพยายามสร้างสรรค์กองทุนที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะรองรับความต้องการของตลาด และเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
และในปีนี้ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ยังคงจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประหยัดภาษี สำหรับในปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน 5.82% ซึ่งสูงสุด ในกลุ่มกองทุน LTF ด้วยกัน
นอกจากนี้ บลจ.วรรณ ยังคงเน้นทำการตลาดสำหรับกองทุนที่มีอยู่ผ่านโครงการ Automatic Millionaire Program (AMP) โปรแกรมอัตโนมัติที่เปิดโอกาสให้คุณบรรลุฝันทางการเงินได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 800 ราย โดยในปี 2552 นี้ บลจ.วรรณ ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2,000 ราย โดยจะมีการขยายฐานผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นการทำ workshop ให้ความรู้กับผู้ลงทุนต่อไป
ดร.สมจินต์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท50 อีทีเอฟ หรือ TDEX นั้น เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 52 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,133.67 ล้านบาท โดยเชื่อว่า TDEX ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก โดยบลจ.วรรณ จะเน้นการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้แก่นักลงทุนต่อเนื่องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: