วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

การแข่งขันกรุงเทพฯ ไตรกีฬา ครั้งที่ 2

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งถือเป็นการแข่งขันไตรกีฬาระดับมาตารฐานโลก โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๒ บริเวณสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๓
การแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์จักรี อีกทั้งเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางกีฬา จัดหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในมูลนิธิราชประชาสมาสัยและเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ
การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1) การแข่งไตรกีฬา (วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๒ ) ประกอบด้วย การว่ายนํ้า ๑,๕๐๐ เมตร ปั่นจักรยาน ๔๐ กิโลเมตร และวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร
2) การแข่งมินิ-ทวิกีฬา (วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๒ ) เริ่มด้วยวิ่ง ๕ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๒๘ กิโลเมตร และจบด้วยการวิ่งอีก ๒.๕ กิโลเมตร
3) การเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี (Bangkok Chakri’s Day Run) (วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ) การวิ่งบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันจักรี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรก ทั้งนี้การวิ่งดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทด้วยกันคือการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง ๑๒ กิโลเมตรบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และ การวิ่งหรรษามหาสงกรานต์ (Songkran Splash Run) ระยะทาง ๖ กิโลเมตร เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทยคือวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรไทยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยและร่วมสัมผัสกับประเพณีอันดีในวันสงกรานต์ของไทย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันหรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkoktriathlon.org หรือศูนย์ข้อมูล โทร.084-111-2680-1
ร่วมสมทบมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑,๕๐๐ บาทต่อคนสำหรับการแข่งขันไตรกีฬาและมินิ-ทวิกีฬา , จำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนสำหรับการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี

ไม่มีความคิดเห็น: