วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

กรุงไทย-แอกซ่า เติบโต33% ไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า สำหรับปี2551ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในขณะที่ภาพรวมของธุรกิจมีการเติบโตเพียง 2% ของเบี้ยธุรกิจใหม่ (จาก100% ของเบี้ยรับปีแรก และ10% เบี้ยชำระครั้งเดียว) แต่สำหรับ กรุงไทย-แอกซ่า มีการเติบโตถึงร้อยละ 33 อีกทั้งในขณะที่บริษัทมากมาย ต่างเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่มีความถดถอยและวิกฤตทางการเงิน การเมือง และปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของไทย และในเวลา 2 เดือนสุดท้ายของปี 2551 กลับกลายเป็นปีแห่งความทรงจำของบริษัทฯ โดยทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดยังปรับเพิ่มขึ้นถึง 6.5% รวมถึงธุรกิจที่มีผลบังคับอยู่ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 6 เท่าของธุรกิจในตลาด
จากการเติบโตอย่างยอดเยี่ยม และการบริการจัดการทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่กว่า 1 พันล้านบาท ได้ทั้งหมด อีกทั้งสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2552 ด้วย สำหรับยอดขายภายใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถทำยอดขายได้เป็นสองเท่า (จาก 1,600 ล้านบาท เป็น 3,500 ล้านบาท) และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลงอยู่ที่ 10.5% จาก 20% และมูลค่าของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4 เท่าภายในระยะเวลา 2 ปี
รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมของช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยการทำงานของตัวแทนมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา สามารถผลิตเบี้ยได้ถึง 54% จากผลผลิตรวมของบริษัท ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนเป็นช่องทางที่มีความโดดเด่น ซึ่งภายใน 4 ปีที่ผ่านมา ตัวแทนของบริษัทสามารถสร้างผลผลิตได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจ ผลผลิตมีความสำคัญต่อทั้งลูกค้าและตัวแทน ซึ่งหมายถึงการที่ตัวแทนใส่ใจลูกค้าอย่างเต็มเวลา และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพของตัวแทน นอกจากนั้นผลตอบแทนที่ดี เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้ตัวแทนมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการสนับสนุนด้านการพัฒนาฝึกอบรมผ่านทางกรุงไทย-แอกซ่า อะคาดามี่ (KAL Academy) ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์พัฒนาการฝึกอบรมทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ในเร็วๆนี้ ล่าสุดทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างมีเอกลักษณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ ในโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์สำนักงานตัวแทน ให้มีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ไว้ไจได้ และพร้อมให้บริการ
ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักที่สร้างผลผลิตให้กับ กรุงไทย-แอกซ่า ได้มากถึง 40% ของผลผลิตทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยมิใช่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น แต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมาก การประกันชีวิตเป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้ธนาคารกรุงไทย กลายเป็นธนาคารแห่งความสะดวกสบาย (Convenience bank) ซึ่งมีฐานลูกค้ากว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ และในปัจจุบัน กรุงไทย-แอกซ่า มีที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 550 คน ประจำอยู่ในสาขาของ ธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการของพวกเขา ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาและอบรมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในวันนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานในสาขาของธนาคาร
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บริษัทฯ มีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้โครงการเพื่อสังคมต่างๆที่ทางบริษัทได้ดำเนินงาน เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลากรภายใน ซึ่งกิจกรรมต่างๆดังกล่าวได้มีดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันโครงการเพื่อสังคมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักที่บริษัทมุ่งมั่น พัฒนาและสนับสนุนให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยสิ่งๆนี้การเปลี่ยนปกกรมธรรม์เป็นวัสดุธรรมชาติและผ้าทอมือ ได้กลายเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ต้องการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน และร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ความสำเร็จของธุรกิจทำให้บริษัทสามารถแสดงผลกำไรและตอบแทนคืนกลับสู่สังคมได้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าบริษัทเติบโตมากขึ้นเท่าใด คุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีมากขึ้นเท่านั้น และลูกค้ายังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติและลงมือทำในทุกๆกิจกรรมด้วย
สำหรับปี 2552นี้ แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีการชะลอตัว แต่สำหรับกรุงไทย-แอกซ่า เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และเป็นเครื่องยืนยันในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) องค์กรเพื่อสัตว์จรจัด (SCAD) โครงการ AXA Hearts in Action โครงการเปลี่ยนปกกรมธรรม์ และการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอื่นๆ โดยร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเหมือนเช่นเคย
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และบริหารงานอย่างมืออาชีพจากความร่วมมือของ แอกซ่า กรุ๊ป และธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯได้ให้บริการลูกค้าผ่านสำนักงานสาขาและสำนักตัวแทนที่มีมาตรฐาน และเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อก้าวไปสู่อีกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย กรุงไทย-แอกซ่า คำนึงถึงการดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ ไว้ใจได้ และพร้อมให้บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทอันดับ 1 ในใจของคนไทยภายในปี 2555”

ไม่มีความคิดเห็น: