วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพ นูทรา กาบา ไรซ์

กระแสข้าวกล้องงอกมาแรงทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ร่วมมือเอกชน ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพมาบุญครองพลัส นูทรา กาบาไรซ์ จำหน่ายเชิงพาณิชย์
เมื่อเร็วๆนี้ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ออกจำหน่ายเป็นเจ้าแรก พร้อมเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ว่า ทางกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้พัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าเกษตรอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของประเทศ ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของไทยเกิดการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครองพลัส นูทรา กาบาไรซ์ อย่างเป็นทางการ ขึ้นที่ The Fifth Food Avenue ชั้น 5 ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, นางวารุณี วารัญญานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำซูชิข้าวกล้องงอก จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อมการแถลงข่าวเปิดตัวข้าวกล้องงอกอย่างเป็นทางการเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของข้าวกล้องงอกหอมมะลิ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนและกลยุทธ์การตลาด กลุ่มเป้าหมาย และการเติบโตของตลาดข้าวสุขภาพ การจัดแสดง Exhibition Board ให้ความรู้และร่วมชมพัฒนาการการงอกของข้าวแต่ละระยะ พร้อมทั้งร่วมชิมเมนูเด็จจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบา ไรซ์
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครองพลัส นูทรา กาบาไรซ์ ครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คณะวิจัยของไทยได้โชว์ประสิทธิภาพพร้อมทั้งต่อยอดผลวิจัยในเชิงพาณิชย์ในการผลิตข้าวสุขภาพที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยออกสู่ตลาดโลก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด : คุณกัมปนาท 081-9913223

ไม่มีความคิดเห็น: