วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

สโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพ จัดทำหนังสือแฟชั่นการกุศล "งามพร้อมสรรพศรีกุลสตรีไทย"

สโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพ จัดทำหนังสือแฟชั่นการกุศล "งามพร้อมสรรพศรีกุลสตรีไทย" เพื่อต้องการช่วยเหลือคนชราผู้ด้อยโอกาสและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
คุณกัณห์ชรีบูรณ สมภพ ในฐานะนายกก่อตั้งและประธานอำนวยการจัดทำหนังสือพร้อมด้วย ดร.ปัทมาฆะสุคนธมาน นายกสโมสรซอนต้า7 ศุลีมาศสุทธิสัมพัทน์ อดีตนายกสโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพ7 พลตรีหญิงนงพงาข่มไพรี ที่ปรึกษาและ พรกฤษณะ กฤษณามระ ที่ปรึกษาด้านเครื่องแต่งกายได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวและแสดงแฟชั่นโชว์ การจัดทำหนังสือแฟชั่นการกุศล "งามพร้อมสรรพศรีกุลสตรีไทย" เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการดังกล่าว โดยมี ม.ร.ว.กิติวัฒนาปกมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานที่ห้องบางลำภู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
ดร.ปัทมาฆะกล่าวว่าถึงแม้อาคารสงเคราะห์คนชราฯ ซึ่งมีทั้งหมด 4 อาคาร แบ่งเป็นห้องพักจำนวน 2 อาคาร ที่เหลือเป็นห้องน้ำและห้องครัวอีกอย่างละ 1 อาคาร จะเปิดให้บริการไปเรียบร้อยก็ตาม แต่เนื่องจากภายในอาคารยังไม่ได้รับการตกแต่งให้เรียบร้อย อีกทั้งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกบางอย่างก็ยังมีไม่ครบตามความจำเป็น และโดยเฉพาะกองทุนเพื่อเลี้ยงดูคนชราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมากก็ยังไม่พอเพียง ทางคณะ
กรรมการสโมสรฯ จึงได้จัดทำหนังสือแฟชั่นการกุศลขึ้น
นายกสโมสรซอนต้า 7 เปิดเผยว่า ภายในหนังสือยังได้รับเกียรติจากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ นำโดย ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ ณ อยุธยา ม.ร.ว.กิติวัฒนา ปกมนตรี คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ กัญญารัตน์ พลาดิศัย สรวงสุดา โสภาพันธ์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ฯลฯโดยมี ปกรณ์พันธ์ อโศกพรชัย เป็นช่างภาพด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: