วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อระดมความคิด

นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมจัดกิจกรรมสัมมนาภายในองค์กร (Brainstorming) ในหัวข้อ “Towards Linearization and Customer Centric” เพื่อนำเสนอแผนงานและระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยมีผู้จัดการสาขาและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ไม่มีความคิดเห็น: