วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

EXIM BANK เปิดบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์ สาขาแรกที่กรุงมอสโก รัสเซีย

EXIM BANK เปิดบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาแรกที่กรุงมอสโก รัสเซีย ให้บริการค้ำประกันเงินมัดจำค่าสินค้า บริการประสานงานหรือเป็นตัวกลางการค้า และบริการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าไทย-รัสเซีย ช่วยติดตามการชำระเงินค่าสินค้าและดูแลจัดการสินค้าตกค้างเมื่อเกิดปัญหา ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตัดริบบิ้นเปิดบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ไทย เอ็กซิม อินเตอร์) สาขามอสโก รัสเซีย อย่างเป็นทางการ โดยมีนายเยฟเกนี วลาดีมีโรวิช อะฟานาเซียฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการไทย เอ็กซิม อินเตอร์และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการไทย เอ็กซิม อินเตอร์และประธานกรรมการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง EXIM BANK และบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและช่วยให้ผู้ส่งออกไทยมีความมั่นใจที่จะเริ่มต้นหรือขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมีรัสเซียเป็นประเทศเป้าหมายแรก เนื่องจากรัสเซียเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงแต่ผู้ส่งออกไทยจำนวนมากยังไม่มั่นใจที่จะค้าขายกับรัสเซีย อันเนื่องมาจากการค้าผ่านระบบธนาคารยังมีอยู่น้อย ข้อจำกัดทางด้านภาษา การขาดแหล่งข้อมูลผู้นำเข้ารัสเซีย การขาดคนกลางดูแลสินค้าที่ตกค้างในรัสเซีย เป็นต้น
ดร.ณรงค์ชัย เปิดเผยต่อไปว่า บริการของไทย เอ็กซิม อินเตอร์ สาขามอสโก ประกอบด้วย 1) บริการค้ำประกันเงินมัดจำค่าสินค้า ช่วยให้ผู้นำเข้ารัสเซียมั่นใจที่จะวางมัดจำค่าสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกไทย โดยมี EXIM BANK เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันและไทย เอ็กซิม อินเตอร์ สาขามอสโกเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือค้ำประกันและเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหา 2) บริการประสานงานหรือเป็นตัวกลางการค้า ช่วยประสานงานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าคงค้างเมื่อครบกำหนดชำระเงิน รวมทั้งดูแลจัดการสินค้าตกค้างเมื่อเกิดปัญหา และ 3) บริการจับคู่ทางธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่นักธุรกิจไทย-รัสเซีย
“ไทย เอ็กซิม อินเตอร์ สาขามอสโก เป็นเพียงก้าวแรกของการขยายบทบาทเชิงรุกของ EXIM BANK ในการกระตุ้นการส่งออกของไทยไปยังตลาดใหม่ ประเทศเป้าหมายต่อไปได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย สปป.ลาว และกัมพูชา” ดร.ณรงค์ชัย กล่าว
นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจและบริการของไทย เอ็กซิม อินเตอร์ สาขาแรกที่กรุงมอสโก รัสเซีย ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นอีกความหวังหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศและช่วยให้ผู้ส่งออกไทยได้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่ห่างไกลและยังไม่คุ้นเคย แต่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจำนวนมาก โดยมี EXIM BANK ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการริเริ่มและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อนักธุรกิจไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
“ธุรกิจส่งออกไทยจะเข้มแข็งและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากนี้ไป ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคนานัปการ โอกาสของธุรกิจไทยยังมีอยู่อีกมากในตลาดการค้าโลก โดยเฉพาะในตลาดใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่คุ้นเคย” นายพฤฒิชัยกล่าว
ทั้งนี้ รัสเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 143 ล้านคนและพื้นที่กว่า 17 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 33 เท่า ทำเลที่ตั้งบนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียทำให้รัสเซียมีศักยภาพเป็นประตูการค้าสู่ตลาดผู้บริโภคจำนวนมากในทั้งสองทวีป สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากรัสเซียได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินค้าเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ประเภทปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสินแร่โลหะ สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปรัสเซียได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และยางพาราและผลิตภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น: