วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

Gold Futures เปิดเทรดวันแรก

กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมด้วยปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ โสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) และธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ทำพิธีเปิดการซื้อขาย Gold Futures เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่มีความคิดเห็น: