วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552

SCIB จับมือ AIA เปิดตัว “SCIB Platinum Bancassurance”

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ขวา) กับ มร.โทมัส เจมส์ ไวท์ รองประธานบริหารระดับสูงและผู้บริหารอาวุโส บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) ภูมิภาคเอเชีย ร่วมเปิดโครงการ “SCIB Platinum Bancassurance” ด้วยการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 แบบ ผ่านสาขาธนาคาร 407 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ กรมธรรม์ “SCIB Platinum Life Single Premium” และ “SCIB Platinum Saving 21/7” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) จัดโครงการ “SCIB Platinum Bancassurance” โดยนำเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 แบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้นับเป็นครั้งแรกของธนาคารที่มีพันธมิตรทางธุรกิจด้านประกัน ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีบริษัทประกันชีวิต SCI Life ที่เป็นบริษัทในเครืออยู่แล้ว แต่การร่วมมือกับบริษัทที่ใหญ่และมีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันชีวิตมาร่วมมือกันออกบริการที่ไม่เหมือนกับของบริษัทในเครือของธนาคาร ก็จะช่วยเสริมให้บริการทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการขยายฐานลูกค้าโดยใช้เครือข่ายสาขาของธนาคารที่มีกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เป็นช่องทางในการส่งผ่านบริการทางการเงินไปยังลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างของบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสเพื่อทำธุรกิจที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 แบบ ได้แก่
1. SCIB Platinum Life Single Premium เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดชีพหรือถึงอายุ 99 ปี พร้อมรับเงินปันผลทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 257 บาทต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถแปรเป็นเงินช่วยเหลือในกรณีที่ประสบเหตุฉุกเฉิน ด้วยการกู้มูลค่าเงินสดในอัตราดอกเบี้ยปีละ 5.75% พร้อมรับสิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่ชำระจริงในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
2. SCIB Platinum Savings 21/7 เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 210% ของทุนประกันภัยนาน 21 ปี นอกจากนี้ผู้ถือกรมธรรม์ยังจะได้รับผลประโยชน์คืนรายงวดปีละ 2% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14 สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 15-21 รับผลประโยชน์คืนรายงวดเพิ่มเป็น 30% ของทุนประกันภัย พร้อมรับเงินปันผลอีก 5% รวมรับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 271% ของทุนประกัน
นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่างธนาคารนครหลวงไทยและ AIA ในการนำเสนอบริการประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) จะยังคงมุ่งเน้นรูปแบบกรมธรรม์ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่ธนาคารเคยให้บริการมา ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความคุ้มครองสูง และสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อกรมธรรม์ได้ที่สาขาของธนาคารนครหลวงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ SCIB Contact Center โทร.0-2828-8000

ไม่มีความคิดเห็น: