วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กองทัพบก ทำรายการสารคดีสั้น 50 คนไทยทำความดี ด้วยพระบารมีฯแนวพระราชดำริ พระเจ้าอยู่หัวฯ

จากพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ที่ไม่เคยตกยุคตกสมัย จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยมากมายยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม กองทัพบก จึงได้รวบรวมแนวความคิดดีๆ จากมุมต่างๆซึ่งได้คัดเลือก 50 คนไทยกับความตั้งใจกระทำความดี จัดทำเป็นรายการสารคดีสั้นๆ “ด้วยพระบารมีทำดีเพื่อแผ่นดิน” ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น
วัตถุประสงค์ ต้องการเผยแพร่สิ่งดีๆที่บุคคลนั้นสามารถทำได้เพื่อคนรอบตัว สังคมและประเทศชาติ และเพื่อเป็นกำลังใจ เป็นพลัง แก่ทุกคนในความเชื่อมั่นทำความดีโดยไม่สิ้นหวัง บางเรื่องราว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการดำเนินชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยทำความดี อย่างไม่อายที่จะทำ ตามกำลัง ตามความคิด ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ แม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยก็ตาม
ด้วยพระบารมีทำดีเพื่อแผ่นดิน จะนำเสนอออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 8.05 น. หลังเคารพธงชาติ ทางสถานีกองทัพบทช่อง 5 ซึ่งเริ่มออกอากาศแล้วในขณะนี้ หรือบุคคลท่านใดมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ http://www.tam-dee.com/ หรือสามารถรับชม รายการด้วยพระบารมีทำดีเพื่อแผ่นดิน ย้อนหลังได้เช่นกัน พร้อมกันนี้ทาง กองทัพบก ได้จัดทำดีวีดีรายการเพื่อเผยแพร่เรื่องราวไปยังส่วนราชการต่างๆ หรือหน่วยงานใดที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น: