วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โครงการพัทยาเที่ยวทั้งวัน...ลดทั้งเมือง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาจัดโครงการพัทยาเที่ยวทั้งวันลดทั้งเมือง ดึงผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 90ลดราคาพิเศษตั้งแต่ร้อยละ 30-80 รวมทั้งแจกฟรีให้นักท่องเที่ยว
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการพัทยาเที่ยวทั้งวันลดทั้งเมืองกล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะสร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศ โดยเฉพาะเมืองพัทยามีบทบาทสำคัญ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับล้านคน สร้างรายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้หวังว่าจะช่วยสร้างความคึกคักให้กลับมาเมืองพัทยาอีกครั้งหนึ่ง
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือของเมืองพัทยา ร่วมกับภาครัฐและ ททท. ทุกภาคส่วนของเมืองพัทยา ร่วมกับหน่วยงานรัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นของเมืองพัทยา และสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวในไทย หลังเกิดเหตุการณ์ด้านการเมือง โดยตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ซึ่งมีกว่าร้อยละ 90 พร้อมใจกันลดราคาพิเศษร้อยละ 30-80 รวมทั้งแจกฟรี เช่น โรงแรมนำห้องพักร่วมรายการผ่านสื่อต่าง ๆ และผ่านทางเว็บไซต์ว่า ถ้าชอปปิ้งห้างสรรพสินค้าในเมืองพัทยาจำนวนเท่าไร จะได้รับฟรีห้องพัก ซึ่งมีจำนวน 20,000 ห้อง เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นได้ร้อยละ 40-50 จากช่วงเวลานี้ที่การเข้าพักและจองมีเพียงร้อยละ 20
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศไทย เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงกว่า 60% ดังนั้นเพื่อเร่งกอบกู้เศรษฐกิจในเมืองพัทยาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติจึงได้มีการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี(ระยะที่ 1)อย่างเร่งด่วนขึ้น ภายใต้โครงการ“พัทยาเที่ยวทั้งวัน...ลดทั้งเมือง”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 2552 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆรวมถึงการทำประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างกระแสการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ไม่มีความคิดเห็น: