วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ของโลก ประกาศแต่งตั้ง นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล ได้ร่วมงานกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มากว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขายก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้สร้างผลงานและความสามารถทางด้านการบริหารและการขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความสามารถกับการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: