วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สสปน.เปิดโครงการ "ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน ขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดตัวโครงการ "ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ" กระตุ้นหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย จัดประชุม สัมมนา และท่องที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยสร้างรายได้หมุนเวียน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งเป้าจำนวนผู้เดินทางจัดประชุมสัมมนาในประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย รวมทั้งลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป คือ ส่งเสริมวันหยุดยาว โดยจะมีการพิจารณาว่าช่วงใดเหมาะสมที่จะหยุดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ที่ผ่านมาวันหยุดยาวจะมีประชาชนไปท่องเที่ยวและเกิดการกระจายราย

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า โครงการประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ทาง สสปน.ตั้งเป้าผู้เดินทางจัดประชุมในประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน แต่ถือว่าต่ำเกินไป โดยคณะกรรมการจะต้องผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มและการจัดสัมมนามากกว่านี้ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้วยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีการพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ สสปน. กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบด้วยหน่วยงานรัฐ องค์บริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์บริการส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ ทนาย วิศวกร นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการผลักดันผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้สินค้าและบริการผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ รวม 8 ครั้ง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมกระตุ้นภาคเอกชน โดยจะมีการขายตรงกับกลุ่มเป้าหมายและการผลักดันโครงการประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติให้เป็นวาระแห่งชาติผ่านทางรัฐบาล

นางสุชาดา ยุวบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการดีที่ภาคเอกชนสนับสนุน เบื้องต้นคณะทำงานได้จัดทำแพกเก็จตลาดไมซ์ในประเทศรองรับการจัดประชุมตั้งแต่ 1-3 วัน โดย 1 วัน มีจำนวน 10 เส้นทาง เช่น เชียงใหม่ นครนายก สมุทรสงคราม พัทยา ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 797-1,279 บาท 2 วัน 1 คืน 10 เส้นทาง เช่น ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,797-4,979 บาท 3 วัน 2 คืน 12 เส้นทาง เช่น ภูเก็ต-กระบี่ ตรัง-กระบี่ อุบลราชธานี-มุกดาหาร พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ราคาเริ่มต้น 4,797-7,979 บาท และยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการร่วม ได้แก่ หนังสือ 32 เส้นทางประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ เพื่อนำเสนอเส้นทางการประชุมทั่วเมืองไทยที่น่าสนุกสนาน ตื่นเต้น หรือโรแมนติก สวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น: