วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผลศึกษาจากไซแมนเทค ชี้ “ไอทีสีเขียว” เป็นหัวใจของโลกไอทีวันนี้

ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น (Nasdaq; SYMC) เปิดเผยผลรายงานไอทีสีเขียว 2552 ซึ่งเป็นการติดตามและขยายผลจากรายงานเรื่อง ดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียว ที่ออกมาในช่วงปลายปี 2550 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจชี้ว่าผู้บริหารด้านไอทีระดับสูงหลายท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับการนำโซลูชันและกลยุทธ์ด้านไอทีสีเขียวทั้งเป้าหมายเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไป จากเดิมต้องการติดตั้งเทคโนโลยี “สีเขียว” เพื่อลดค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ก็เริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทขององค์กรเรื่องจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อม
97 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแจ้งว่า อย่างน้อยก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกลยุทธ์ไอทีสีเขียว ในขณะที่ 45 เปอร์เซ็นต์ได้ดำเนินการในส่วนที่เป็นความริเริ่มด้านไอทีสีเขียวแล้ว ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจการตัดสินใจด้านไอทีกำลังมองหาเหตุและผลในการนำโซลูชันกรีนไอทีมาใช้ ในมุมที่มากกว่าเรื่องของประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอที ผู้ตอบแบบสอบถามได้อ้างถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันเรื่องไอทีสีเขียว เช่น เรื่องลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (90 เปอร์เซ็นต์) ลดค่าใช้จ่ายเรื่องระบบความเย็น (87 เปอร์เซ็นต์) และลดความกดดันขององค์กรในการเป็นองค์กร “สีเขียว” (86 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ จำนวน 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบยังเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่นำวิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินการมาบอกกล่าวแก่ผู้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายให้ได้ปฏิบัติตามกัน
“ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ไอทีกลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนอันใหม่เพื่อให้เกิดการดำเนินรอยตามความริเริ่มสีเขียว ที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงเรื่องของประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นผลพวงมาจากความต้องการที่มีการขยายผลออกไปในวงกว้าง เกี่ยวกับเรื่องการนำวิธีปฏิบัติซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร” โฮเซ่ อิกเลเซียส รองประธานฝ่ายโซลูชันทั่วโลกของไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น กล่าว “จุดศูนย์ถ่วงเริ่มแกว่งไปมาระหว่างสองประเด็นนี้ และตอนนี้ไอทีก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างสมดุลย์ระหว่างทั้งสองเรื่อง ซึ่งรวมอยู่ในกลยุทธ์ “สีเขียว” ขององค์กร ข้อเท็จจริงที่เป็นการยืนยันเรื่องนี้ได้ดี ก็คือ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ในองค์กรอยู่ ณ ตอนนี้”
งบประมาณ และการใช้จ่ายด้าน โซลูชัน ‘สีเขียว’ เพิ่มขึ้น
ผู้บริหารด้านไอที รายงานเกี่ยวกับงบประมาณด้านไอทีสีเขียวที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต 73 เปอร์เซ็นต์คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มงบด้านไอทีสีเขียวภายใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ 19 เปอร์เซ็นต์คาดว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านนี้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป รายงานเกี่ยวกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ระหว่าง 21-27 ล้านเหรียญ
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายไอทียินดีจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้ประสิทธิภาพด้านพลังงาน สองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตนยอมจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ 41 เปอร์เซ็นต์ยินดีจ่ายเพิ่มอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ จำนวน 89 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังกล่าวว่า ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไอทีเป็นเรื่องสำคัญถึงสำคัญมาก
จุดศูนย์กลางไอที มุ่งไปที่สีเขียว
ขณะที่หลายองค์กรยังคงนำโปรแกรมและวิธีปฏิบัติต่างๆ มาช่วยผลักดันให้ทั่วทั้งองค์กรได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไอทีก็เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสานต่อความมุ่งมั่นด้านองค์กรสีเขียวที่เริ่มขยายผลเป็นวงกว้างออกไป บางทีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนเช่นการที่ 83 เปอร์เซ็นต์ของแผนกไอทีรายงานว่าแผนกตนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้า อาจเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นให้แผนกไอทีต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้แล้ว
นอกจากนี้ 89 เปอร์เซ็นต์คิดว่าไอทีควรจะมีบทบาทที่สำคัญมาก หรือสำคัญที่สุดในเรื่องความมุ่งมั่นเพื่อการเป็นองค์กร ‘สีเขียว’ และ 94 เปอร์เซ็นต์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในเรื่องนี้ และมากกว่าหนึ่งในห้ากำลังมุ่งประเด็นไปที่ความริ่เริ่มด้านไอที
หลักการเริ่มต้นของไอทีสีเขียว
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกำลังวางแนวทางซึ่งเป็นความริเริ่มหลักบางประการเพื่อจุดประสงค์ด้านไอทีสีเขียว การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนที่ของเดิม เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่ง 95 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงด้านพลังงานนับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ตามมาด้วยการตรวจสอบการใช้พลังงาน (94 %) การทำเวอร์ชวลไลเซชันในส่วนเซิร์ฟเวอร์ (94 %) และการรวมระบบงานเซิร์ฟเวอร์ (93 %) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบจำนวนเกินกว่าครึ่ง (57 %) มองว่าการนำเสนอซอฟต์แวร์ในลักษณะของการให้บริการ (Software-as-a-service) เป็นโซลูชัน ‘สีเขียว’ เช่นกัน
เกี่ยวกับรายงานไอทีสีเขียวของไซเมนเทค
รายงานกรีนไอทีของไซเมนเทคเป็นผลจากการวิจัยที่จัดทำขึ้นโดย Applied Researchในเดือนมีนาคม 2552 เพื่อทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีในองค์กร ไมว่าจะเป็นรองประธาน ผู้อำนวยการ และผู้บริหารด้านไอทีระดับสูงทั่วไป โดยแบบสอบถามออกแบบมาเพื่อวัดความสนใจและการวางแผนเกี่ยวกับการปรับใช้กลยุทธ์และโซลูชันเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการวางแผนดำเนินงานและช่วยลดปริมาณการปล่อยของเสียดังกล่าวในองค์กรลงได้ในท้ายที่สุด ในการศึกษาดังกล่าวมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,052 คนจากองค์กรในประเทศอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ บราซิล เม็กซิโก ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และจีน

ไม่มีความคิดเห็น: