วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ซิป้า เปิดตัวโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติเฟ้นหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝีมือดี แสดงผลงานในเวทีโลก

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เปิดตัวโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand Excellence Software Contest & Awards: TESCA2009) เพื่อคัดเลือกผลงานและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานในองค์กร (Enterprise Software) ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) เกมและแอนิเมชั่นชิงเงินรางวัลกว่า 13 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนการนำผลงานแสดงในเวทีซอฟต์แวร์ระดับสากล
ภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ซิป้าร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC จัดกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (The National Software Contest: NSC) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาความรู้ พร้อมแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และได้รับประสบการณ์จากเวทีการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ รวมถึงความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ ATCI อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในการจัดประกวดผลงานซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards เพื่อคัดเลือกผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่น 15 ประเภท และสนับสนุนในการส่งต่อเข้าร่วมการประกวดซอฟต์แวร์ในระดับภูมิภาค หรือ Asia Pacific ICT Awards ที่จัดขึ้นเป็นเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ ซิป้ายังให้ความสำคัญกับกิจกรรมการประกวดผลงานทางด้านเกมและแอนิเมชั่น ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยในปีนี้ทางซิป้าให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดผลงานทางด้านแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดยร่วมกับสมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแห่งประเทศไทย (TAGGA) จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดแนวคิดการพัฒนาผลงาน Animation ใหม่ ๆ Animation Contest ให้การสนับสนุนกิจกรรม Digicon Awards เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน ดิจิตัลคอนเท้นต์ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าประกวดและคัดเลือกผลงานดีเด่นเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประกวดของสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น
สำหรับกิจกรรมทางด้านเกมภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ซิป้าได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน SIPA Game Contest และ SIPA Game Award ที่จะเริ่มเปิดรับผลงานจากนักพัฒนาเกมทุกระดับ และการจับมือกับ GSQUARE True Visions 60 ช่องเกมของบริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในการจัดงาน Bangkok International Game Festival เพื่อให้เป็นเวทีในการนำแสดงผลงานที่ได้จากการประกวด โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักพัฒนาเกมสายเลือดไทย แสดงออกถึงผลงานความคิดสร้างสรรค์ และนำผลงานเกมส่งเข้าประกวดรวมถึงแจ้งเกิดนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ๆ ในวงการอุตสาหกรรมเกมไทย
รวมถึงกิจกรรมใหม่ ที่ซิป้าริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ คือ กิจกรรมการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software Contest) โดยร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA รับสมัครผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัว มุ่งสร้างบุคลากรรองรับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ
ทั้งนี้ ซิป้ามุ่งหวังให้กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นเวทีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ รองรับต่อการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคคลกรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยให้ได้มาตฐานเทียบเท่าระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก

ไม่มีความคิดเห็น: