วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ไอบีเอ็ม เปิดตัวซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ดีบีทู (DB2) เวอร์ชั่น 9.7

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ดีบีทู (DB2) เวอร์ชั่น 9.7 ใหม่ เน้นการช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูลและประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่องค์กรต้องเสียไปกับการใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่มีราคาสูง และช่วยองค์กรรับมือกับความท้าทายรอบด้านในสภาวะเศรษฐกิจขาลงในปัจจุบัน
กว่า 26 ปีที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์ดีบีทูของไอบีเอ็มได้รับการยอมรับในวงกว้างให้เป็นซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล (Relational Database) ชั้นนำของโลก และมีบทบาทอย่างยิ่งทางด้านนวัตกรรมที่สำคัญ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดาต้าแวร์เฮาส์ (Data Warehousing) บิสิเนส อินเทลลิเจนท์ (Business Intelligence) คอนเทนท์ แมเนจเมนท์ (Content Management) ภาษาเอสคิวแอล (SQL Language) หรือเทคโนโลยีในด้านการเรียกใช้ข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Query Optimization) เป็นต้น นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ดีบีทูยังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อธุรกิจทั้งหน่วยงานและองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน การธนาคาร ธุรกิจประกันภัย โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น
ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีผลทำให้ปริมาณข้อมูลโดยเฉพาะในองค์กรมีการเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเงาตามตัว จากผลการวิจัยโดยไอบีเอ็มที่ผ่านมาพบว่า ปัจจุบันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นทั่วโลกกว่า 15 เพทาไบท์ทุกวัน ซึ่งการเติบโตนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่หลายองค์กรต้องแบกรับ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการและการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการระบบและพื้นที่จัดเก็บ หรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กอปรกับปัญหาของสภาวะเศรษฐกิจขาลงในปัจจุบัน ทำให้องค์กรหลายแห่งจำต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง ทำให้องค์กรหลายแห่ง นอกจากต้องเผชิญกับความท้าทายกับความจำเป็นต่อการจัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีชั้นเยี่ยมมาช่วยองค์กรบริหารจัดการแล้ว ยังต้องช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบ ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มาจากการใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่น ๆ ด้วย
ด้วยโจทย์และความท้าทายดังกล่าวนี้เอง ไอบีเอ็มจึงมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ดีบีทู เวอร์ชั่น 9.7 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเสริมกำลังองค์กรธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ เพื่อรับมือเศรษฐกิจขาลง โดยดีบีทู เวอร์ชั่น 9.7 มาพร้อมกับความสามารถอันโดดเด่น อาทิเช่น
๐ ฟังก์ชั่นที่เปิดโอกาสให้ดีบีทูสามารถทำงานบนเทคโนโลยีหรือภาษาของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพีแอล/เอสคิวแอล (PL/SQL) เอสคิวแอล/พีเอสเอ็ม (SQL/PSM) หรือ เจดีบีซี (JDBC) เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชั่นดังกล่าวนี้เอง เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถใช้ดีบีทูเวอร์ชั่นใหม่แทนซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นที่ใช้อยู่เดิมได้ทันที อีกทั้งยังได้รับความคุ้มค่ามากกว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าอีกด้วย
๐ ความสามารถในการบีบอัดข้อมูลขั้นสูง (Data Compression Technology) เทคโนโลยีดังกล่าวในดีบีทู เวอร์ชั่นใหม่นี้ ช่วยลดปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์สตอเรจลงได้อย่างมหาศาล ซึ่งช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งยังทำให้ทีมงานที่บริหารจัดการข้อมูลในองค์กรทำงานง่ายขึ้นอีกด้วย
๐ การรองรับเทคโนโลยีทางด้านเอ็กซ์เอ็มแอล (Extensible Markup Language – XML) อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความสามารถของดีบีทู เวอร์ชั่นใหม่ที่สนับสนุนเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล (pureXML) นี้เอง ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
นางเจษฏา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ด้วยประวัติศาสตร์กว่า 26 ปีของซอฟต์แวร์ดีบีทู ไอบีเอ็มมีความภาคภูมิใจที่ซอฟต์แวร์ของเราได้มีบทบาทต่อเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลของโลกและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรชั้นนำหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ” นอกจากนั้น นางเจษฏา ยังกล่าวเสริมอีกว่า “อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะเศรษฐกิจขาลงในปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งจำต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ ไอบีเอ็มเชื่อมั่นว่าด้วยเทคโนโลยีและความสามารถที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดีบีทูเวอร์ชั่น 9.7 นี้ จะมีโอกาสต่อยอดความสำเร็จในการนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงาน เหมือนที่ดีบีทูเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้เคยทำไว้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก”
นอกเหนือจากการเปิดตัวซอฟต์แวร์ดีบีทู เวอร์ชั่น 9.7 แล้ว ไอบีเอ็มยังเปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษที่ผนวกไอบีเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ (Power Systems) เซิร์ฟเวอร์ เข้ากับดีบีทู เวอร์ชั่นใหม่ด้วย โดยลูกค้าที่ซื้อเซิร์ฟเวอร์ ไอบีเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จะได้รับซอฟต์แวร์ดีบีทู เอ็กซ์เพรส (DB2 Express) ฟรี หรือลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์ ดีบีทู เวิร์คกรุ๊ป (DB2 Workgroup) สามารถรับเซิร์ฟเวอร์ ไอบีเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ ไปได้ฟรี โปรโมชั่นดังกล่าวมีตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ดีบีทู เวอร์ชั่น 9.7 ติดต่อบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทรศัพท์ 1 800 611 2868 (โทรฟรี) หรือเข้าไปที่ www.ibm.com/db2, www.ibm.com/breakfree
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดีบีทู 26 ปี สามารถเข้าไปที่ http://www-01.ibm.com/software/data/db2/25th-birthday/?wm=7115001f1779&cm_sp=ZZ999-_-SWB00-_-1779&weight=30.0

ไม่มีความคิดเห็น: