วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"ออนไลน์แอสเซ็ท" แจ้งเกิด “IR PLUS” เปิดมิติใหม่บริการนักลงทุนสัมพันธ์ครบวงจร

"ออนไลน์ แอสเซ็ท" เปิดตัว IR PLUS บุกธุรกิจนักลงทุนสัมพันธ์เต็มตัว พบแนวโน้มธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูงสวนกระแสเศรษฐกิจซบ จากการมุ่งสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ "พรเลิศ เตชะรัตโนภาส" ชูจุดขายเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline ภายใต้แนวคิด "The total absolute SOLUTIONS of TRUST" มั่นใจได้รับการตอบรับ จากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี หลังเปิดบริการไม่นานมีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการมากกว่า 30 แห่ง ถือเป็น เครื่องรับประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารงานเว็บไซต์ทางการเงิน และการลงทุนของไทย ภายใต้ชื่อ www.eFinancethai.com และหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันภายใต้ชื่อ Investor Station กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทพร้อมขยายธุรกิจเข้าสู่งานบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อย่างเต็มตัว ภายใต้การบริหารงานของทีมงาน "IR PLUS" เนื่องจากงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้ามามีบทบาทต่อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่กำลังวางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จึงเพิ่มความสำคัญขึ้นอย่างโดดเด่น เพราะเป็นการนำเอาศาสตร์และศิลป์ด้านการเงิน การตลาด และการประชาสัมพันธ์ มาผสมผสานกัน เพื่อการรังสรรค์ สร้างสรรค์ วางแผน ดำเนินการและประสานงานข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทให้สื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้ง ผู้ถือหุ้น, นักลงทุนรายย่อย, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักลงทุนสถาบัน และกองทุนต่างๆ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้เกิดแก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทให้ได้มากที่สุด
" หลังจากที่ ออนไลน์ แอสเซ็ท เริ่มดำเนินธุรกิจนี้มานานกว่า 3 ปี ภายใต้แผนก IR หรือ Investor Relations ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้า ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นอย่างดีมีลูกค้าอยู่ในความดูแลที่ผ่านมามากกว่า 30 ราย โดยแบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 19 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 11 ราย และบริษัทที่กำลังวางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีก 6 ราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในธุรกิจและบริการนี้เป็นอย่างดี และเพื่อให้สอดรับกับโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอัตราค่อนข้างสูง บริษัทจึงได้ตัดสินใจจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลธุรกิจนี้อย่างเต็มตัว ภายใต้ชื่อ IR PLUS โดยวางตำแหน่งเป็นผู้ให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีบริการครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "The total absolute SOLUTIONS of TRUST"
นายพรเลิศ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ IR PLUS มีจุดเด่น คือ เป็นผู้ให้บริการครบวงจร (IR One Stop Service) ทั้งบริการแบบออนไลน์ (IR PLUS-Online) ที่ให้บริการระบบข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ในรูปแบบของเว็บไซต์ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ การออกแบบ การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการแสดงผล การดูแลรักษาให้ระบบและข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียน มีการแสดงผลที่ถูกต้อง น่าสนใจ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาเว็บไซต์ชื่อ www.irplus.in.th เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางของการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่ให้มากขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังมีบริการออกแบบเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเชื่อมต่อ IR website เข้ากับ Corporate Website หรือ เว็บไซต์องค์กรของลูกค้า รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังเว็บไซต์ ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
“ คาดว่าหลังจากนี้ IR PLUS จะได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จากการให้บริการที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายจะผลักดันให้ IR PLUS เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นสัดส่วนถึง 50% ของรายได้รวมภายในเวลา 3 ปีหลังจากนี้ จากปัจจุบันที่ทำรายได้ประมาณ 25% ของรายได้รวม” นายพรเลิศ กล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: