วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดตัว KRUNGSRI Auto Prompt 3+

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแผนความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ KRUNGSRI Auto Prompt 3+ หรือประกันภัยชั้น 3 ที่มีสิทธิประโยชน์พิเศษ ในราคาประหยัดเพียง 6,800 บาท ให้ความคุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย สูงสุดถึง 120,000 บาทต่อครั้ง และคุ้มครองชีวิตของบุคคลภายนอกรวมกันสูงสุดถึง 10,000,000 บาทต่อครั้ง มีบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุสายด่วน (AYUD Hotline) รับประกันเจ้าหน้าที่สำรวจภัยถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภายใน 30 นาที พร้อมให้บริการพิเศษจากศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงแก่ผู้เอา ประกันภัย
นายรอยย์ กุนารา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล KRUNGSRI PA Prompt ที่ได้รับความสนใจจาก ผู้บริโภคเป็นอย่างสูง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยในซีรีส์บรรจุกล่องสำเร็จรูปต่อเนื่อง โดยครั้งนี้นำเสนอแผนความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ KRUNGSRI Auto Prompt 3+ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ค่าซ่อม รถ ตลอดจนค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ KRUNGSRI Auto Prompt 3+ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา เพียงใช้ชื่อ-สกุลของผู้ครอบครองรถ หมายเลขทะเบียนรถ และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของเจ้าของรถเท่านั้น นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกวันเริ่มคุ้มครองเองได้ด้วย
นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย และ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ KRUNGSRI Auto Prompt 3+ จากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการประกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของลูกค้าทุกกลุ่มได้ โดยให้ความคุ้มครองสูงแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย มั่นใจว่าลูกค้าจะให้การ ตอบรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำเร็จรูป KRUNGSRI PA Prompt ที่ได้เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันภัยธนพัทธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ KRUNGSRI Auto Prompt 3+ เป็นแผนความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ที่คุ้มครองชีวิตของบุคคลภายนอก จำนวน 1,000,000 บาทต่อคน สูงสุดรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คน) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทต่อคน
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ยังคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาทต่อครั้ง และจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย 120,000 บาทต่อครั้งอีกด้วย โดยจะคุ้มครองค่าซ่อมรถทันทีในกรณีเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกและทราบคู่กรณี ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็น ฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด โดยภายใต้ความคุ้มครองที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถซื้อแผนประกันภัย KRUNGSRI Auto Prompt 3+ ในราคาประหยัดเพียง 6,800 บาท เท่านั้น
นอกจากความคุ้มครองพิเศษดังกล่าวข้างต้นแล้ว บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย ยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุสายด่วน Hotline โทรศัพท์ 0-2206-5440 และศูนย์บริการ ข้อมูลด้านสุขภาพ “TPA Hotline” โทรศัพท์ 0-2660-1222 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับประกันเจ้าหน้าที่สำรวจภัยถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที สำหรับพื้นที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
สำหรับคุณสมบัติรถที่เอาประกันภัยของ KRUNGSRI AUTO PROMPT 3+ ต้องเป็นรถเก๋ง และรถปิคอัพ น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น (ยกเว้นการรับประกันกับรถป้ายแดง รถตู้ รถเช่า หรือรถรับจ้างสาธารณะทุกชนิด) ไม่จำกัดอายุ รุ่นรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ ณ วันที่ขอเอาประกัน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1572 หรือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2263-0335

ไม่มีความคิดเห็น: