วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปูนเสือ จับมือ เอเซียบุ๊คส พลิกโฉมปูนซีเมนต์สู่งานดีไซน์ เปิดตัวหนังสือ “THE SENSE OF WALLS”

คุณวสันต์ พึ่งพาญาติ สถาปนิกโครงการ EGO Studio, คุณอิทธิพล เอี่ยมพาหล สถาปนิกโครงการ Pai Fah Pai Fun, คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เอสซีจี ซิเมนต์, คุณภูเมธ มณูพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด, คุณรัฐสภา มหาชน สถาปนิกโครงการ Nagaya, คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้ดำเนินรายการ ....จากภาพตามลำดับซ้ายไปขวา
บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด ร่วมกับ ซิเมนต์ โดยปูนซีเมนต์ “ตราเสือ” จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือ “THE SENSE OF WALLS” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรก ที่รวบรวมนวัตกรรม และผลงานการตกแต่ง ทั้งภายในภายนอกอาคาร จากปูนซีเมนต์ “ตราเสือ” โดย เอสซีจี ซิเมนต์ พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์ สถาปนิกแนวหน้าของไทย เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างสรรค์ งานจากปูนซีเมนต์ นับเป็นหนังสือ ที่ทุกคนสามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างหรือเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ที่สนใจได้

ไม่มีความคิดเห็น: