วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กรุงไทย-แอกซ่า กับ “นิยามใหม่ของการประกันชีวิต” กำหนดจุดยืนทางการตลาดที่ชัดเจนในใจลูกค้า

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด พาทีมผู้บริหาร พนักงานและ ฝ่ายขาย ก้าวออกจากดินแดนแห่งคำมั่นสัญญา สู่ดินแดนแห่งการพิสูจน์ ด้วยการแนะนำเอกลักษณ์ขององค์กรพร้อมสโลแกนใหม่ “นิยามใหม่ / ของการประกันชีวิต ณ สยาม สมาคม เมื่อเร็วๆนี้
“เพื่อเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งพร้อมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลงานเยี่ยมยอด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ประกาศจุดยืนด้านการตลาดและภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ด้วยการแนะนำเอกลักษณ์ขององค์กรพร้อมสโลแกน “นิยามใหม่/ ของการประกันชีวิต” และทัศนคติใหม่ ได้แก่ “ไว้ใจได้ พร้อมให้บริการ ใส่ใจลูกค้าเสมอ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่กลุ่มแอกซ่า ได้มีการทำสำรวจกลุ่มลูกค้าถึงระดับความไว้ใจที่มีต่อการประกันชีวิตพบว่า ระดับความไว้ใจของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจนี้ลดน้อยลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยส่วนใหญ่เป็นความเชื่อที่ว่าการประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้คำมั่นสัญญา”
“ลูกค้าบอกเราว่าพวกเขาไม่สนใจในสิ่งที่สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิตให้คำมั่นสัญญา แต่พวกเขาอยากจะเห็นและรับทราบถึงบทพิสูจน์เหล่านั้น ที่แอกซ่าเราจะไม่มีการให้สัญญาใดๆ ทั้งกับลูกค้า แต่เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ทุกอย่างที่เราทำต้องพิสูจน์ได้ ทุกอย่างที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตทำต้องพิสูจน์ได้ โดย“นิยามใหม่” เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ต้องการจะยกระดับการขาย การบริการ และความน่าเชื่อถือของวงการประกันชีวิตโดยรวม ด้วยการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการทำงานในทุกๆวันของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า พนักงาน ตัวแทน และที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินของเรา โดยพนักงานและฝ่ายขายทุกคน จะมีส่วนร่วมในการสร้างนิยามใหม่พร้อมพัฒนาการบริการผ่านทัศนคติ 3 ประการ ได้แก่ ไว้ใจได้พร้อมให้บริการ ใส่ใจลูกค้าเสมอ นอกเหนือจากการยกระดับความน่าเชื่อถือของการประกันชีวิต และการกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนให้ลูกค้านั้น ความแข็งแกร่งของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรา ยังมีส่วนช่วยผลักดันให้ สาธารณชนสามารถรับรู้และเข้าใจถึงจุดยืนที่ชัดเจนบนเอกลักษณ์ขององค์กร ทัศนคติใหม่ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กรได้เร็วขึ้น ผ่านสาขาที่มีมากกว่า 800 สาขา ทั่วประเทศ นอกจากนี้ด้านงบประมาณในการลงทุนสำหรับการรีแบรนด์ดิ้งครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท ประกอบด้วย กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภาพลักษณ์สำนักงานตัวแทน และการสร้างเอกลักษณ์ในที่ทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินของเรา ในธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ” มร.ไมค์กล่าว
ด้านนางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด กล่าวว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้เล็งเห็นถึงการทำการตลาดเชิงรุกแบบมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง กลยุทธ์ดังกล่าวเกิดจากผลของการทำวิจัยในประเทศไทย ซึ่งลูกค้าบอกเราถึงการเพิ่มความเชื่อมั่น และไว้ใจในผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมีการพิสูจน์ให้เห็นจริงไม่ว่าจะผ่านการบริการหลังการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำกิจกรรมลูกค้า และการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งนับจากนี้ทุกๆการสื่อสารของเราจะอยู่บนพื้นฐาน และสามารถพิสูจน์ได้
“ทัศนคติใหม่ของเราสามารถแสดงออกได้อย่างเรียบง่ายผ่านผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายทุกคน เราพร้อมให้บริการ เพราะเราปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ และ เอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า เราไว้ใจได้ เพราะเราทำในสิ่งที่เราพูดและเราพูดในสิ่งที่เราจะทำจริงๆ ซึ่งนำไปสู่การไว้วางใจของลูกค้า เราใส่ใจลูกค้าเสมอ เพราะเราปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อความต้องการเฉพาะบุคคลในทุกย่างก้าวของชีวิต และตอบแทนในความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ ทั้ง 3 ทัศนคตินี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากบริษัทประกันชีวิต และที่กรุงไทย-แอกซ่า เราจะชนะใจลูกค้าได้ด้วยการพิสูจน์ ไม่ใช่คำสัญญา ไม่ว่าจะเป็นบทพิสูจน์เรื่องของกรมธรรม์ปกผ้าทอมือที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม การให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ลูกค้าที่บริษัทฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยดำเนินการในภาคต่างๆของประเทศ กระบวนการขายแบบ Customer Choices ที่มอบอำนาจให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการของตนเองได้ การปรับปรุงภาพลักษณ์สำนักงานตัวแทน และเพิ่มจำนวนปรึกษาวางแผนทางการเงินในสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ล้วนเป็นบทพิสูจน์ในด้านความพร้อมให้บริการ ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า และใว้วางใจใด้ ” นางสายฝนกล่าว
สำหรับเครื่องหมาย “สวิตช์” ซึ่งเป็นเส้นทะแยงมุมสีแดง ซึ่งหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” เป็นเครื่องหมายที่ใช้แยกความแตกต่างระหว่างบรรดทัดฐานทั่วไปของธุรกิจ กับ นิยามใหม่ที่พิสูจน์ได้ของกรุงไทย-แอกซ่า ทุกคน จะได้เห็นเครื่องหมาย “สวิตช์” เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โฆษณาทีวี และสื่อกลางแจ้ง (Ambient) ซึ่งจะวางตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯศูนย์การค้าเซ็นทรัล-เวิร์ล และต่างจังหวัด ได้แก่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด้านหน้าของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายขาย หรือ “กรุงไทย-แอกซ่า อะคาดามี่” ในภาคอีสาน ทั้งนี้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะออกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป”
กลยุทธ์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตในการสร้างการรับรู้ถึงจุดยืนทางการตลาดและกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ จุดยืนทางการตลาดพร้อมทัศนคติใหม่ 3 อย่างในวันนี้ เป็นสิ่งที่จะนำพาให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัท อันดับ 1 ในใจของคนไทยภายในปี 2555 นางสายฝนกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: