วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Cosmo Reflecting On Time Awards 2009

นิตยสาร COSMOPOLITAN และ นาฬิกา Mido ร่วมกันจัดงานมอบรางวัล Cosmo Reflecting On Time Awards 2009 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้หญิงทำงานในวงการต่างๆ ให้เห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้หญิงทำงานรุ่นใหม่ และสำหรับรางวัล Cosmo Reflecting On Time Awards 2009 ทั้ง 3 สาขา คือ
สาขาข้าราชการ คือ คุณศุลีพร บุญบงการ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ,สาขาธุรกิจเอกชน คือ อลิสา พันธุศักดิ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และบริษัท วู้ดแลนด์ จำกัด) และสาขาสื่อสารมวลชน อริสรา กำธรเจริญ พิธีกร รายการข่าววันใหม่ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3

ไม่มีความคิดเห็น: