วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ชิมชาสไตล์ DAKS

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (คนที่ 5จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานชิมชาสไตล์ DAKS เพื่อเฉลิมฉลอง 115 ปี เสื้อลายตารางเช็กจากประเทศอังกฤษ พร้อมกันทั่วโลก โดยมี สมบัติ สิริพรวิทยา ผู้จัดการส่วนการขาย บ.ไอ.ซี.ซีฯ (คนที่ 1จากซ้าย) รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร(คนที่ 2จากซ้าย) เศรษฐา ศิระฉายา (คนที่ 3จากซ้าย) สุชาดา จิราธิวัฒน์(คนที่ 5จากซ้าย) กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร (คนที่ 6 จากซ้าย) วิทูร ศิลาอ่อน (คนที่ 7จากซ้าย) มาร่วมฉลอง ณ เซ็นทรัลชิดลม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น: