วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

JMART เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล. เอเซีย พลัส ร่วมแสดงความยินดีกับ อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท ในโอกาสเข้าซื้อขา ยวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อ “JMART”
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันนี้เป็นวันแรก โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า เจมาร์ท ทั้งนี้ เจมาร์ท ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรุ่น ทุกระบบ พร้อมบริการเสริมแบบครบวงจร อาทิ จุดชำระเงิน บริการรับส่งเครื่องซ่อม และยังประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าปลีก โดยเน้นสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าเทคโนโลยี
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 225 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่วางไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ในวันที่ 17 – 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 75 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.80 บาท มูลค่ารวม 135 ล้านบาทโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งหุ้นของเจมาร์ทได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: