วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดตัว “หน่วยบิ๊กซีสร้างรอยยิ้ม”

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ประกาศขยายความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ด้วยการจัดตั้ง “หน่วยบิ๊กซีสร้างรอยยิ้ม” เป็นหน่วยเคลื่อนที่ออกพื้นที่ร่วมกับบริการศูนย์ราชการเคลื่อนที่กระทรวงมหาดไทย มอบบริการแบบเชิงรุกให้ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายสำคัญในการนำมิตรภาพและบริการที่ดีมีประโยชน์สู่ประชาชนในทุกท้องที่ ตอกย้ำนโยบายบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกชุมชนและพื้นที่ที่บิ๊กซีเข้าไปดำเนินการ
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ประกาศขยายความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ด้วยการจัดตั้ง “หน่วยบิ๊กซีสร้างรอยยิ้ม” เป็นหน่วยเคลื่อนที่ออกพื้นที่ร่วมกับบริการศูนย์ราชการเคลื่อนที่กระทรวงมหาดไทย มอบบริการแบบเชิงรุกให้ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายสำคัญในการนำมิตรภาพและบริการที่ดีมีประโยชน์สู่ประชาชนในทุกท้องที่ ตอกย้ำนโยบายบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกชุมชนและพื้นที่ที่บิ๊กซีเข้าไปดำเนินการ
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของ “หน่วยบิ๊กซีสร้างรอยยิ้ม” ในครั้งนี้ว่า “บิ๊กซี เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตรายแรกที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงมหาดไทยให้ร่วมบริการประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ตามนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำบริการต่างๆ ของส่วนราชการออกให้บริการแก่ประชาชนแบบเชิงรุกด้วยรูปแบบศูนย์ราชการเคลื่อนที่ ซึ่งบิ๊กซีได้มอบพื้นที่สาขาเพื่อจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการดังกล่าวในชื่อ “อำเภอยิ้ม” เพื่อให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์และอื่นๆ มาแล้ว 10 แห่ง และยังคงดำเนินการต่อไปอีกหลายแห่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2552 นี้”
ล่าสุด ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา บิ๊กซีได้ขยายความร่วมมือจากการมอบพื้นที่สาขาให้ตั้งจุดบริการอำเภอยิ้ม สู่การนำ “หน่วยบิ๊กซีสร้างรอยยิ้ม” ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งนางสาวจริยา ได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนนี้ว่า “ในเบื้องต้น บิ๊กซีได้รับเกียรติจาก 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ ราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการขยายความร่วมมือของบิ๊กซีกับโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การนำมิตรภาพและบริการที่ดีมีประโยชน์ กระจายเผยแพร่สู่ประชาชนในท้องที่ รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด้วย”
หน่วยบิ๊กซีสร้างรอยยิ้ม” ได้นำเอากิจกรรมต่างๆ เข้ามาร่วมในโครงการนี้ ทั้งกิจกรรมด้านการให้สาระสำคัญ อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความสมานฉันท์ด้วยกิจกรรมบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งดีๆ ที่บิ๊กซีจัดให้กับชุมชน และที่สำคัญคือ การนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ออกให้บริการ
นางสาวจริยา ได้กล่าวต่อไปว่า “การเข้าร่วมโครงการใน 3 จังหวัดนำร่องดังกล่าว นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นอกจากมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากแล้ว ยังเป็นโอกาสให้บิ๊กซีได้เห็นถึงความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของประชาชน ที่ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ยิ่งใหญ่ต่อการบริการของบิ๊กซี ไม่เพียงเท่านั้นภาครัฐบาลเองก็ได้ผลตอบรับที่ดีเช่นกัน โดยพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการที่มีประชาชนมาที่จุดบริการอย่างไม่ขาดสาย”
“บิ๊กซีในฐานะภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกับภาครัฐบาล โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนผ่านโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนี้ต่อไป อย่างต่อเนื่อง ในทุกจังหวัดที่มีบิ๊กซีตั้งอยู่ ตลอดจนถึงการขยายความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในโครงการอื่นๆ ต่อไปด้วย” นางสาวจริยากล่าวส่งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น: