วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สพก.จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว-พม่า

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศชายแดน ประจำปี 2552 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 25 – 28 ส.ค. 52 และจังหวัดเลย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย. 52 โดยมีนายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ( เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 52 ที่ โรงแรมสยาม ซิตี้ )
นายสมบัติ คุรุพันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า ต้องการให้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในแถบชายแดนของทั้งสองประเทศ สร้างความรักของคนในท้องถิ่น ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อันเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการพัฒนาชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: