วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

เอ็กโก กรุ๊ป เผยกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 รวมกำไรครึ่งปีแรก 2552 สูงถึง 4,642 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในรูปแบบครบวงจร รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีกำไรสุทธิ 2,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ 1,440 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการร่วมค้า ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก มีกำไรสุทธิ 4,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 8.82 บาท โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โรงที่ 2 และการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเคซอน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของรายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอม
นายวินิจ แตงน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “ภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย และความคืบหน้าในโครงการลงทุนต่างๆ ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ โดยขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ใน สปป. ลาว กำลังผลิตติดตั้ง 1,086.8 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 98.5 โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ทดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรก จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฟรานซิส เทอร์ไบน์ ยูนิตที่ 4 และส่งไฟฟ้ากลับมายังประเทศไทยผ่านสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งผลการทดสอบประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เชื่อมั่นว่าโครงการน้ำเทิน 2 จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเดือนธันวาคม 2552"
“นอกจากนี้ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 800,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33 ในบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด หรือ NED เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยปัจจุบัน NED ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม 2 โครงการ ขนาดกำลังผลิต 8 และ 5.5 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์”
สำหรับทิศทางการลงทุนในครึ่งปีหลังของปี 2552 เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงเน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และโครงการพลังงานหมุนเวียน ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงการลงทุนในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: