วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท.ดึงสมาชิกรับมือนวัตกรรมไฮเทค จัดบรรยาย GS1 Standard Next Gen 2009 ในงานประชุมใหญ่สมาชิกปี 2552

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ดึงสมาชิกรับมือนวัตกรรมไฮเทค GS1 แบบครบวงจร (GS1 Integrated Service) ส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกรอบด้าน
นางพิชญา วัชโรทัย ผู้อำนวยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการจัดประชุมใหญ่สามัญของสถาบันรหัสสากล (GS1) คร้งนี้ ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่นอกจากจะมีการรายงานถึงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสถาบันในอนาคตแล้ว ยังเป็นโอกาสพิเศษที่สมาชิกของ GS1 จะได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆอย่างรอบด้าน เกี่ยวกับเทคโนโลยี่มาตรฐาน GS1 อีกด้วย
การประชุมในครั้งนี้ ทางสถาบันจะเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของ GS1 Standard Next Gen 2009 "ทันโลก ทันเหตุการณ์ กับเทคโนโลยี่มาตรฐาน GS1" ซึ่งจะมีหัวข้อดังนี้
๐ QR Code คือบาร์โค้ดแบบ 2 มิติที่มีขนาดเล็ก ใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์, Health Care และการสืบย้นกลับด้านอาหาร เป็นต้น
๐ GS1 DataBar เป็นบาร์โค้ดรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ ณ จุดขาย ใช้ในการระบุเลขหมายประตัวสินค้า(GTIN) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กที่ยากต่อการติดเครื่องหมาย(ฉลาก) เช่น อาหารสด อัญมณี เป็นต้น
๐ GS1 Traceability Guideline คือ คู่มือการสืบย้อนกลับตามมาตรฐานสากล GS1
๐ GS1-128 คือการ์โค้ดที่ใช้สำหรับ Shipping และ Logistics
๐ GLN คือเลขหมายประจำตัวตำแหน่งที่ตั้งสากล ที่ใช้ในการระบุตัวตนของสถานที่ตั้ง (Identification of Locations) หรือเป็นเลขหมายประตัวขององค์กร บริษัทหรือโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๐ GS1 MobileCOM คือการอ่านบาร์โค้ดและค้นหาข้อมูลเจ้าของเลขหมายบาร์โค้ดด้วยโทรศัพท์มือถือ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง "ระบบ GS1 ในการเพิ่ม Productivity" จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการรับมือกับการบริหารจัดการด้าน GS1 ขององค์กรในอนาคต
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมด้านบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 และการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดระบบมาตรฐาน จากผู้ให้บริการด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้บาร์โค้ด, EPC และ RFID ชั้นนำอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: