วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

แป้งเย็นตรางู จัดคอนเทสต์ออกแบบกระป๋อง เน้นคอนเซ็ปต์ Cool The World จับกลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใจศิลป์ ร่วมชูเจตนารมณ์ลดโลกร้อน

แป้งเย็นตรางูจับมือ 7-Eleven และนิตยสาร a day สานต่อโครงการ Cool The World จัดกิจกรรม “Cool The World Design Contest 2009” เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบกระป๋องแป้งเย็นตรางูดีไซน์พิเศษ ภายใต้แนวคิด COOL ME COOL THE WORLD ชิงทุนการศึกษา 1 แสนบาท หวังปลุกจิตสำนึกร่วมด้วยช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนในกลุ่มคนรุ่นใหม่
นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดเผยว่าในปี 2550 ในวาระครบรอบ 115 ปี บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวโครงการ Cool The World โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนให้สังคมไทย
ในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการหยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียงจัดทำแป้งเย็นตรางู Cool The World Special Collection ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและแนะนำวิธีการลดโลกร้อนบนกระป๋องแป้งเย็นตรางูดีไซน์พิเศษ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ในระดับครัวเรือน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภค และนำรายได้จากการจำหน่ายไปจัดกิจกรรมค่าย “รักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน” ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นกิจกรรมที่นำตัวแทนเยาวชนนักประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ (Young Environmental PR)ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (ทสม.) ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับคนรุ่นใหม่ นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงและเผยแพร่ต่อให้กับคนรอบข้าง ซึ่งประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย
ในปีนี้บริษัทฯ ได้เดินหน้าสานต่อโครงการดังกล่าว โดยร่วมมือกับ 7-Eleven และนิตยสาร a day จัดการประกวด “Cool The World Design Contest 2009” หวังสร้างความตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนในกลุ่มคนรุ่นใหม่
“คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่จะต้องดูแลสังคมของเราในรุ่นต่อๆ ไป เราจึงหวังที่จะให้คนรุ่นนี้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของโลกรวมทั้งประเทศไทย เขาจะได้เป็นกำลังสำคัญในการลดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเจตนารมณ์นี้ เราจึงจัดการประกวด “Cool The World Design Contest 2009” ขึ้นเพื่อดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและสามารถถ่ายทอดความฝันของเขาออกมาในเชิงศิลป์ เข้ามาร่วมออกแบบกระป๋องแป้งเย็นตรางู และยังได้เชิญบรรดาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้เรามีพันธมิตรที่มีแนวคิดสอดคล้องกัน เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการด้วย ได้แก่ 7-Eleven และนิตยสาร a day ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างมาก” นายสุธีร์กล่าว
ด้านนิตยสาร a day นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด (a day) กล่าวว่า “นิตยสาร a day มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีการนำความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปสู่ตลาดได้จริงๆ ดังเช่น การประกวดออกแบบกระป๋องแป้งเย็นตรางู Cool The World Design Contest ในครั้งนี้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นโครงการที่จะช่วยปลุกจิตสำนึกการแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยแล้ว เราก็ยิ่งมีความยินดีมากขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก โดยเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อ นำข่าวสารและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของการประกวดครั้งนี้ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้อ่านของเราและร่วมในการคัดเลือกผลงานด้วย”
ทั้งนี้ ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการประกวด ต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดระดับการศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยชิ้นงานที่ส่งต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
“ผลงานจะเป็นการออกแบบลวดลายบนกระป๋องแป้งเย็นตรางู ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Cool Me Cool The World” จะต้องสะท้อนถึงความเย็นที่มีต่อตัวผู้ใช้ และร่วมรณรงค์ลดความร้อนให้กับโลกและสังคม โดยผู้ชนะใจกรรมการจะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท และ 3 ผลงานสุดท้ายที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะนำไปผลิตจริง โดยลิขสิทธิ์จะถือเป็นของบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด และวางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven” นายช้างน้อยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาในการรับสมัครผลงานจะอยู่ระหว่าง 9 กันยายน - 15 ตุลาคม 2552 โดยจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 100 คน ในวันที่ 19 ตุลาคม หลังจากนั้นผู้เข้ารอบทั้งหมดจะต้องเข้าร่วม Workshop กับกลุ่ม Slowmotion (Dude Sweet) ซึ่งเป็นกลุ่มนักออกแบบงานผู้อยู่เบื้องหลังงานของนักร้องดังทั้งหลาย เช่น Graphic Music ของ Modern Dog, Joey Boy, Siam Secret Service, Kidnapper, Flure, Silva Bastard และอื่นๆ อีกมาก
หลังจากนั้น ผู้เข้ารอบทุกคนต้องออกแบบลวดลายบนกระป๋องแป้งเย็นตรางู ใน Collection ใหม่ จำนวน 4 สูตร (สูตรคลาสสิค, ลาเวนเดอร์,แอคทีฟ เฮอร์เบิ้ล และ แอนไท-แบคทีเรีย เอเจนท์) โดยมีขนาดเท่ากับกระป๋องจริง ภายใต้คอนเซ็ปต์เดิมจากรอบแรกตามกติกาที่กำหนด ผลงานที่โดนใจกรรมการ 10 ชิ้นจากรอบนี้จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในรอบสุดท้ายในวันที่ 9 พฤศจิกายน จากนั้นจะมีการประกาศผลการตัดสินผู้ชนะเลิศ 3 รางวัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายนศกนี้
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.daypoets.com/cooltheworld และส่งผลงานพร้อมใบสมัคร มาได้ที่ cooltheworld2009@gmail.com หรือบันทึกผลงานลง CD จำนวน 1 แผ่นหรือชิ้นงานสเก็ตช์พร้อมใบสมัคร ส่งมาทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บมุมซองว่า “Cool The World”)

ไม่มีความคิดเห็น: