วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน สื่อมวลชนสังสรรค์ 2552

เมื่อเร็วๆนี้ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม กรุงเทพ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดงานเลี้ยง สื่อมวลชนสังสรรค์ 2552 ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งสื่อมวลชนกับกรมประชาสัมพันธ์ได้มีภารกิจที่สอดคล้องต่อเนื่องกันในการนำข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาในฐานะผู้ที่ทำงานด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งการผลิตและการเผยแพร่ ทำให้กรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนทุกแขนงได้พบปะพูดคุยประสานงานและทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันและพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทางกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดงานสื่อมวลชนสังสรรค์ 2552 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานและร่วมสังสรรค์กับทางสื่อมวลชน โดย นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยในการแพร่ภาพและเป็นเวทีกลางเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยครั้งนี้ท่านนายกได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ระหว่างสื่อมวลชนและรัฐบาลต่างก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน และขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้อยู่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เพียงไม่นานก็เดินทางกลับ โดยบรรยากาศภายในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: