วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

ครั้งแรกของ กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร เปิดเผยประสบการณ์จากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านหนังสือ “บันทึกดี ๆ แห่งชีวิต”

ระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “บันทึกดี ๆ แห่งชีวิต” หนังสือคุณภาพจาก สำนักพิมพ์อมรินทร์ How-To ผลงานโดย กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ณ Lifestyle Gallery ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บริเวณหน้างานเริ่มแน่นขนัดไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ เมื่อ ภัทร จึงกานต์กุล ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับ คุณกอบกาญจน์ ขึ้นสู่เวทีเพื่อย้อนรำลึกวันวานแห่งความทรงจำของเด็กหญิงที่เติบโตขึ้นท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่น โดยได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ ความรักชาติ และความพอเพียง จากคุณกร สุริยสัตย์ ผู้เป็นบิดา และได้รับการฝึกฝนวิธีการทำงานระดับมืออาชีพจากท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ผู้เป็นมารดา รวมทั้งปรัชญาการดำเนินชีวิต และทัศนคติเชิงบวกที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่เยาว์วัย ทำให้ คุณกอบกาญจน์ นำประสบการณ์ที่บ่มเพาะไว้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างสร้างสรรค์
นอกจากบรรดาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจะได้สัมผัสชีวิตและตัวตนในฐานะผู้บริหารคนเก่งแห่งอาณาจักรโตชิบาแล้ว คุณกอบกาญจน์ยังเผยบทบาทการเป็นภรรยาและคุณแม่ลูกสองที่แม้จะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่มากมายก็ตาม แต่ก็พร้อมทุ่มเทเวลาให้ครอบครัว “วัฒนวรางกูร” อย่างสุดความสามารถ พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ 3 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์ และเจ้าของหอศิลป์อาเดล คุณชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และ คุณสัจจะ โกวพัฒนกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์รูม ธีระพลอีเล็คโทรนิค จำกัด ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์น่าประทับใจเมื่อครั้งที่เคยร่วมเป็นหนึ่งในวันวานแห่งความทรงจำของ คุณกอบกาญจน์ อีกด้วย
เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของ คุณกอบกาญจน์ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ “บันทึกดี ๆ แห่งชีวิต” ซึ่งเป็นหนังสือกึ่งอัตถชีวประวัติที่สอดแทรกมุมมองความคิด และหลักการบริหารองค์กรที่ปรับใช้ง่ายและได้ผลจริง พร้อมทั้งเรียงร้อยความทรงจำในวัยเด็กสู่ปัจจุบันแห่งความสำเร็จ ของ คุณกอบกาญจน์ ไว้อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแค่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารแถวหน้าเท่านั้น หากแต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัยที่สามารถนำข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: