วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

กสิกรไทยหนุนสร้างโลกใหม่ ด้วยเครือข่ายธุรกิจสีเขียว

ธนาคารกสิกรไทยหนุนธุรกิจสีเขียว เปิดโครงการ K SME Care Green Biz Matching สร้างเครือข่ายแนวความคิดใหม่ให้เอสเอ็มอีจับคู่ดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกของไทย รองรับกระแสโลกที่เริ่มยกสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นการค้า คาดมีลูกค้าจับคู่ธุรกิจ 240 ราย มูลค่าซื้อขาย 120 ล้านบาท
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการรณรงค์ให้ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หลายประเทศนำมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ผู้บริโภคก็เริ่มคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการเลือกซื้อสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับกระแสดังกล่าว ทั้งการใช้เครื่องจักร เชื้อเพลิง กระบวนการผลิต และการเลือกใช้วัตถุดิบ เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยจึงได้เปิดตัว โครงการ K SME Care Green Biz Matching เพื่อเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจตามแนวความคิดเศรษฐกิจสีเขียว ที่จะลดปัญหาการสร้างมลภาวะให้กับโลก และเป็นช่องทางระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือกับผู้บริโภคที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมได้มาทำธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว
สำหรับรูปแบบ โครงการ K SME Care Green Biz Matching จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนระดับแนวหน้าของประเทศ จากผู้ประกอบการ 12 ราย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน ณ โถงหน้าสาขาธนาคารกสิกรไทย และหน้าเอ็มเค ชั้น 1 อาคารจามจุรีสแควร์ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียวแก่ผู้ที่สนใจทั้งนักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ส่วนที่สอง เป็นงานเจรจาธุรกิจ (Business Matching Day) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก ให้มีการจับคู่ค้าทางธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยลดโลกร้อนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสีเขียวผ่านการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจร่วมกัน และช่วยสร้างเครือข่ายให้ธุรกิจสีเขียวแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในประเทศไทย โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน ณ K SME Care Knowledge Center ชั้น 2 อาคารจามจุรี สแควร์ โดยคาดว่าจะมีการเจรจาธุรกิจประมาณ 240 ราย และมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 120 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K SME Care Knowledge Center โทร. 0 2160 5203-4
นายปกรณ์กล่าวว่า โครงการ K SME Care Green Biz Matching จะสานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ที่มุ่งเน้นในการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมและชุมชน โดยก่อนหน้าได้มีโครงการที่ตอบรับกระแสดังกล่าว อาทิเช่น โครงการคาร์บอนเครดิต บริการสินเชื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตก๊าซ ชีวภาพ (Tech Development Fund for Biogas) และบริการสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (K-Energy Saving Loan) เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดสร้างโลกใบใหม่ด้วยเครือข่ายทางธุรกิจสีเขียวให้ยั่งยืนตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น: