วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

TAN NETWORK

เปิดสถานีข่าวภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งหวังเผยแพร่ข่าวสาร วัฒนธรรม และความเป็นไทยให้นานาชาติเข้าใจมากยิ่งขึ้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด THAI ASEAN NEWS NETWORK หรือ TAN NETWORK สถานีข่าวภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย ว่า สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวจะเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม สถานการณ์ต่างๆ ของประเทศไทย ในภาคภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งจะส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพแบบไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นานาชาติเข้าใจและเข้าถึงความเป็นไทยมากขึ้น ซึ่งในฐานะนายกรัฐมนตรี ย่อมเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย ที่ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผย โปร่งใส และยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พร้อมตั้งเป้าว่า ในปี ค.ศ.2015 ประเทศไทยและอาเซียนจะมีความเชื่อมโยง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่องทางการสื่อสารนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งร่วมกัน สำหรับ TAN NETWORK เป็นสถานีข่าวที่ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งนักธุรกิจ คณะทูตานุทูต และชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: