วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

งาน “สวนสนุกกิโลเมตร 0”

บริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ร่วมกับ เทศกาลออกแบบบางกอก กรุงเทพมหานคร สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำศิลปะเข้ามาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ขึ้น ณ พื้นที่สาธารณะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กับโครงการ “สวนสนุกกิโลเมตร 0” โดยผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่จะจัดแสดงเป็นงานสร้างสรรค์ระหว่าง Apostrophy’S กลุ่มศิลปินชาวไทย และ Maria Stukoff ศิลปินชาวอังกฤษ
สวนสนุกกิโลเมตร 0 เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลออกแบบบางกอก ซึ่งผสานศิลปะสื่อผสมหลากรูปแบบที่ล้วนแล้วแต่เชื้อเชิญให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนประวัติศาสตร์ที่อาจไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนักของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การจัดแสดงผลงานศิลปะนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะรอบตัวสู่การเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ เพื่อคนรุ่นต่อไป
สวนสนุกกิโลเมตร 0 มีความเป็นมาอย่างไร
สวนสนุกกิโลเมตร 0 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสหราชอาณาจักร และอีก12 ประเทศในเอเชียตะวันออกซึ่งต่างมีความมุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นว่าศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สามารถทำให้เมืองต่างๆ น่าอยู่และน่าทำงานมากขึ้น โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการผ่านเว็บไซด์ www.creativecities.org.uk
ในประเทศไทย โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วภายใต้แนวคิด Transforming Public Spaces โดยให้ผู้คนร่วมส่งภาพอาคารหรือพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ ที่พวกเขาคิดว่ารกรุงรังและควรได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซด์ www.changebangkok.com ภาพถ่ายสายไฟฟ้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของ นายสิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ ได้รับผลโหวตสูงสุดและเป็นผู้ชนะ สถานที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งนำศิลปินชาวไทยและอังกฤษมาร่วมงานกันเพื่อแก้โจทย์ดังกล่าว
สวนสนุกกิโลเมตร 0 คืออะไร
กม. 0 คืองานสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ระหว่าง Apostrophy’S กลุ่มศิลปินชาวไทย และ Maria Stukoff ศิลปินชาวอังกฤษ ผลงานจะจัดแสดงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้วยเหตุที่ย่านดังกล่าวเป็นหนึ่งในย่านที่วุ่นวายที่สุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของหลากหลายรูปแบบของการคมนาคมขนส่งที่แสนจะพลุกพล่าน ทำให้มีผู้สัญจรทั้งทางรถไฟฟ้าบีทีเอส รถประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัวเดินทางอย่างขวักไขว่ในแต่ละวัน ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของริมบาทวิถี นอกจากนี้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็น “จุดศูนย์กลาง” ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสายต่างๆ
กม. 0 เป็นสัญลักษณ์ของจุดศูนย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบโจทย์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ (Transforming Public Spaces/Change Bangkok) เมื่อปีที่แล้ว ผลงานศิลปะจัดแสดงซึ่งตั้งอยู่ที่ กม. 0 จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในและรอบๆ กรุงเทพฯ
กม. 0 สร้างพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาร่วมเล่นเกมและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทหาร 59 นายที่ต้องเสียชีวิตจากการรบในสงคราม ผ่านการแสดงสดของผู้แสดงจำนวน 59 คนในเวลา 18.00 และ 19.00 น. (วันที่ 8, 10, 12, 14, 16 และ 18) การแสดง “Code 59” ซึ่งตั้งคำถามถึงที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตลอดจนการพลีชีพเพื่อชาติอันน่ายกย่องของวีรบุรุษทั้ง 59 นาย ทำให้สวนสนุกกิโลเมตร 0 ไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์ที่สนุกสนาน แต่นำเสนอแง่มุมใหม่ๆ ว่าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับเมืองและชุมชนได้อย่างไร
ศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์งาน
มาเรีย สตูคอฟ (อังกฤษ) เป็นศิลปินที่มีประสบการณ์การทำงานศิลปะในพื้นที่สาธารณะในหลายเมืองของอังกฤษ
ศิลปินกลุ่ม Apostrophy’S (ไทย) เป็นกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ และนักดนตรีของไทยซึ่งทำงานเกี่ยวกับ “สื่อรูปแบบใหม่”
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
Code 59 นอกเหนือจากศิลปะสื่อผสมรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังมีการแสดงสดของ Mega Phone และ Code 59 รอบบริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลา 18.00 และ 19.00 น. การแสดงนี้ตั้งคำถามถึงที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตลอดจนการพลีชีพเพื่อชาติอันน่ายกย่องของวีรบุรุษทั้ง 59 นาย
นิทรรศการจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ นิทรรศการบริเวณชั้นล่างจัดแสดงรูปภาพที่ประชาชนส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ www.changebangkok.com เมื่อปีที่แล้ว รูปภาพของโครงการ Creative Cities ซึ่งจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและสหราชอาณาจักร ตลอดจนนิทรรศการพิเศษชื่อ “ไฟ-ฟ้า” โดยธนาคารทหารไทย ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงแนวคิดในการเปลี่ยนกรุงเทพฯ ในทัศนคติของพวกเขา โดยการจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป และผู้ชมจะได้เห็นแนวความคิดของเยาวชนที่มีต่อพื้นที่สาธารณะ
“สวนสนุกกิโลเมตร 0 นับเป็นโครงการหลักของเทศกาลออกแบบบางกอก ซึ่งจะนำเสนออีกหลากหลายรูปแบบของสื่อผสมที่ล้วนเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ และผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมของเราผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง” คุณประธาน ธีระธาดา ผู้อำนวยการเทศกาลออกแบบบางกอก กล่าว
“ศิลปะสื่อผสมที่นำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจหลากรูปแบบซึ่งต่างเชื้อเชิญผู้คนให้เข้าไปมีส่วนร่วมนี้นับเป็นวิธีการอันแยบยลซึ่งช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างสนุกสนานและ ไม่รู้สึกถูกยัดเยียด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นิทรรศการนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ แต่เป็นความพยายามของศิลปินที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คน ณ สถานที่นั้นๆ เช่น การให้ความรู้ในการแยกขยะประเภทต่างๆ ซึ่งทุกคนไม่เพียงแต่ควรจะทำที่บ้านของตน แต่ยังควรทำให้เป็นกิจวัตรในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรับรู้ในถึงปัญหามลภาวะที่กำลังคุกคามชุมชนเมือง ฯลฯ ซึ่งในที่สุดแล้วการปลูกจิตสำนึกนี้ก็จะต่อยอดไปถึงการที่ผู้คนเหล่านี้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนแวดล้อมของตนเองต่อไป” คุณมัลลิกา เอี่ยมละออ ผู้จัดการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าว
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เร็วๆ นี้ ที่ www.changebangkok.com

ไม่มีความคิดเห็น: